Av 283 pågrepne narkoselgende utlendinger ble 86 uttransportert. Ingen fikk innvilget asyl. Kun et fåtall av de uttransporterte ble sendt tilbake til hjemlandet.

Rundt en tredjedel av de uttransporterte, hadde blitt uttransportert tidligere. Mange av sakene er nemlig såkalte Dublinsaker, der utlendinger kommer til Norge etter først å ha søkt asyl i et annet europeisk land

1009WEBpagrepne-DhXleIJyMh

Hm. 90+67+63+43+11+8=282, hvor ble det av sistemann?

89 av de 283 er nigerianere. Det er 31%. Vi drister oss til å påstå at dette er en overrepresentasjon. Og de kommer igjen og igjen. En uttransportering til Italia, Frankrike, Hellas eller hvor de nå først registrerte seg, har ingen betydning. Med lomma full av narkopenger går tilbaketuren til Akerselva raskt.

I rapporten fremgår det også at bare et fåtall av de 283 pågrepne faktisk blir fengslet for kriminaliteten de har begått. 72 prosent av de pågrepne ble løslatt etter pågripelse

Det er 14.000 registrerte utlendinger med ulovlig opphold i Norge. Antall uregistrerte er anybody’s guess.

Det må være demotiverende å være politi under slike forhold. Arrestasjoner og løslatelse i en lang kontinuerlig prosess hvor alt man har å vise til er status quo. Sisyfos-arbeid.

Aftenposten