Flere har gjort oss oppmerksom på at document ble omtalt som høyreekstremt i NRK P2s søndagsmagasin Ytring. Avsender var en Lene Wikander. Livet er for kort til å høre på alle dårlige innslag i NRK, men vi kan notere i margen at Wikander har gjort seg bemerket på andre måter:

Aller best liker jeg å være dama til et mannepar som også har relasjoner til andre enn meg.

Fremsatt i kommentaren https://www.nrk.no/ytring/kjaerlighet-er-ingen-privatsak-1.13137173

Man gjør seg sine refleksjoner. NRK er talerør for oppløsning og normløshet. Det er en umiskjennelig kurs. Ingenting i den retning diskvalifiserer. Det en kritisk lytter kan spørre seg er om det er denne normløsheten som gjør at document omtales som høyreekstremt? Kan det ha noe med ståstedet å gjøre? Kan det heller bety at Document står for noe sunt?

NRK kan bedrive denne nedbrytningen for skattebetalernes penger. Fem milliarder i året. Da føler man seg usårbar.