Kort

Amal Aden fillerister innvandrere som avviser norske sedvaner og verdier, men gjerne mottar norsk trygd. Dagbladet