Sakset/Fra hofta

Ola Borten Moe har i et intervju til Adressa luftet noen tanker om behovet for å «tenke norsk» og stå for norske verdier. Det ble sagt på en uforpliktende og luftig måte, men var nasjonalistisk nok til at det utløste en utrykning for å sette Borten Moe på plass.

En av dem som rykket ut var Siri Wahl-Olsen, medlem av leder- og kommentarstaben i Adressa. Hun mener Borten Moe har kjørt ut på Frps åker og kaller sitt innlgg Tanker fra en traktor. Men det er ikke mye leire over hennes tanker. De virker å høre hjemme i cafe latte-verden.

Hva er det så å være norsk i dag? Det er uklart hos Borten Moe. I dag er det å være norsk noe helt annet og mye mer enn det var i det homogene Norge for få tiår siden. I dag er det like norsk å være fra Lundamo og Flå som å være fra Lahore og Somalia, slik det også er norsk å være kristen eller muslim. I dag er det typisk norsk å komme fra alle kanter av verden.

Den som står med beina plantet i den norske jorda vet at mange vil si seg uenig i Wahl-Olsens definisjon på norskhet. Norske i navnet, men ikke i gavnet, vil folk si. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har redusert norskhet til kun et spørsmål om statsborgerskap og lovlydighet, ellers kan det bety alt mulig. Det er i det minste en viss ærlighet i det. Men spørsmålet er om et samfunn kan overleve på så lite. Om det er nok sammenhengskraft.

Wahl-Olsen er norsk, hun har en penn i en stor avis. Skylder hun ikke leserne og innvandrerne å være ærlig på dette punkt: innfødte nordmenn ser at mange som kalles norske ikke er det. De har ikke lært verdiene dette samfunnet er bygget på, og noen bryr seg heller ikke om å lære det. Hvis dette er å kjøre ut på Frps åker, så burde flere ha gjort det for lenge siden. Selv foretrekker jeg å kalle det ærlighet.