Video 1

En fersk canadisk meningsmåling viser at 68 % av de spurte mener at minoritetene i landet bør gjøre mer for å tilpasse seg storsamfunnet istedenfor å holde seg til eget språk og egne sedvaner. Lauren Southern hos Rebel Media forklarer at multikulturen har mislyktes i landet som tidlig programfestet den som identitet.