Langs Mjøsas strand innunder Furuberget står det én liten gullfarget postkasse med et kors plassert på toppen.

På postkassa står følgende:

Men så mange som tok i mot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som Tror på Hans navn.

Joh. 1,12.

I postkassa ligger noen brosjyrer fra pinsemenigheten. En stille og diskrét misjonering, som bringer tankene til krusifiksene man finner ute i naturen i Bayern og Østerrike.

20161002_135353