Sverige ville utvise en marokkaner som sikkerhetspolitiet anser som en alvorlig trussel mot landets sikkerhet. Men Europadomstolen sier nei fordi mannen risikerer tortur i hjemlandet.

Marokkaneren fikk oppholdstillatelse i Sverige i 2005. I 2016 advarte det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, om at mannen utgjorde en alvorlig sikkerhetsrisiko mot landet og at han derfor bør utvises, skriver Svenska Dagbladet.

Og på det grunnlaget fattet Migrationsverket vedtak om utvisning, en beslutning som senere ble konfirmert av Migrationsöverdomstolen.

Da henvendte marokkaneren seg til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), også kjent som Europadomstolen.

Og domstolen gir nå den mistenkte terroristen rett: Sverige felles for brudd mot den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Europadomstolen mener det ikke kan utelukkes at den marokkanske mannen vil bli utsatt for tortur eller umenneskelig behandling i Marokko. Det var det mannen selv argumenterte med overfor domstolen.

Den svenske staten argumenterte for at situasjonen i Marokko har blitt bedre de siste årene, men ble altså ikke hørt av dommerne i Strasbourg.

Dermed ble Sverige dømt for å ha krenket artikkel 3 i EMK med sitt vedtak om utvisning av den mistenkte terroristen:

«Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.»

Sverige har altså brutt artikkel 3 fordi de ville utvise en mann Säpo mener utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel tilbake til sitt hjemland.

Og vi, europeerne, står med skjegget i postkassen: Europadomstolen, som skulle beskytte våre rettigheter har blitt et redskap for å hindre at våre rettigheter, vår trygghet og sikkerhet, opprettholdes.

 

Kjøp Kent Andersens bok her!