Foto: Stillbilde fra Roger Sahlströms video

I Sverige har migrasjonsdomstolene i flere tilfeller bevilget voksne afghanere over 18 år oppholdstillatelse med henvisning til at de savner nettverk og lokalkunnskap i sitt eget hjemland.

Nå starter enda en ny praksis, som kan innebære at tusenvis av voksne afghanske menn allikevel kan få bli i Sverige.

Migrasjonsdomstolene overprøver vedtakene som Migrationsverket har fattet. Nå får de «ensamkommande» også bli i Sverige hvis de risikerer – ikke forfølgelse og tortur – men «umenneskelig og fornedrende behandling».

Hva som legges i begrepet «fornedrende behandling» spesifiseres ikke. Men det er neppe den samme fornedrende behandlingen som så mange av de samme asylsøkerne har utsatt svenske jenter for.

SVD  SMP.se

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» her.