En gutt står sammen med moren sin i kø for å motta humanitær hjelp i Al Hol-leiren i Syria den 5. mars 2019. Foto: Rodi Said / Reuters / NTB.

Europarådet ber gjenstridige medlemsland hente hjem egne borgere som er internert i leirer i Syria for å ha tilhørt IS.

Mens noen land som Tyskland og Nederland har hentet hjem noen få borgere som kjempet for terrorbevegelsen IS, har andre bare repatriert koner og barn til IS-krigerne.

Særlig Frankrike og Storbritannia har motsatt seg å hente hjem sine egne borgere og insisterer på at voksne jihadister i kurdiske leirer i Syria, må stilles for retten lokalt.

Farlig for barna
Europarådets kommissær for menneskerettigheter Dunja Mijatovic sier imidlertid at borgere av rådets 47 medlemsland hører inn under sine lands jurisdiksjon.

Hun skriver at helse- og sikkerhetssituasjonen i leirene setter fangene i fare, særlig barna, og at forholdene er så dårlige at de strider mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3 om forbud mot tortur og umenneskelig og fornedrende behandling.

Mijatovic uttalte seg i forbindelse med to saker som er fremmet for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen av familier som klager på at Frankrike nekter å hente hjem slektninger fra al-Hol-leiren.

63.000
Nesten 63.000 mennesker med bånd til IS-krigere, de fleste kvinner og barn, inkludert flere tusen fra Europa og Asia, sitter i leirene i Syria, under elendige forhold, uten helsetilbud, skoler eller rent vann.

Blant dem er også rundt 80 franske kvinner og deres 200 barn, men Frankrike har hittil bare hentet hjem 35 foreldreløse barn, ingen av dem under ti år.

Kurderne har mange ganger bedt andre land hente hjem sine borgere, og denne uka ba også USAs utenriksminister Antony Blinken allierte land hente borgere som er pågrepet for IS-virksomhet. Han gjorde det klart at de ikke kan holdes i Syria for bestandig.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!