Nytt

To dager igjen til Helge Lurås kommer for å snakke om Trump og norsk politikk; Hva er det med norsk politikk som gjør Trump så uspiselig?

Hvordan vil de ta en Trump-seier?

Det norske politiske miljøet har bundet seg til Obama/ Hillary-skuta. Det kan by på overraskelser. Lurås stusser over en utenriksminister eller en norsk USA-ambassadør som så åpenlyst flagger sympati.

Dato: Torsdag 22. September

kl 1800

Sted: Seniorsenteret Slemdalsveien 3

inngang Kr 100

påmelding kontakt@document.no

Merk: Lurås

Det er fortsatt noen plasser igjen.

Vi har salg av bøker og flere fra Documents redaksjon vil være tilstede. Vi vil gjerne ha mer kontakt med leserne.