Nytt

Valget i USA blir stadig mer spennende. Nå er det Clinton som har problemer. Vi har invitert Helge Lurås til å snakke om Donald Trump og den norske virkeligheten torsdag 22. september kl 1800.

Lurås skrev i en kommentar at den norske konsensus er så kompakt anti-Trump at den kunne fortjent at Trump vant.Det samme kan man si om establishment i USA. De er allerede rystet.

Det er mulig at Lurås får sitt ønske oppfylt. Da blir spørsmålet: Hvordan kommer alt fra statsministeren, utenriksministeren, Storting, medier og «synsere» til å reagere? De har latterliggjort, rakket ned på nærmest erklært Trump for utilregnelig. Hvordan blir det å møte en ny administrasjon for å ivareta norske interesser? Det synes ikke som om dette spørsmålet har vært på radaren til hverken Erna Solberg, Børge Brende, eller redaktører.

Kun én representant på Stortinget, FrPs Ulf Lerstein, våget å si at han ville stemme på Trump. Da Lurås forsøkte å forstå Trumps suksess i en artikkel i Dagsavisen ble han advart:

Etter at jeg fikk publiserte kronikken «Duket for Donald» i Dagsavisen, kom det advarsler fra velmenende folk om at jeg sto i fare for å ødelegge all min troverdighet i norsk offentlighet.

Norge har et problem.

Helge Lurås formulerte det klart i sitt innlegg i Aftenposten. Kan det tenkes at det er en Trump-faktor også i Norge, som er grovt undervurdert, eller lagt lokk på?

Folk i USA er lei av etablissementets prat, løfter og korrupsjon. De vil ha endring. Og Donald Trump er en kompetent salgsmann som leser sitt publikum. Han har hatt flere gode taler i det siste og han reiser rundt til flomskadede områder og agerer «presidential». Han har til og med begynt å rekke ut en hånd til minoriteter. Som han selv sier: Potensielt kan han komme til å feie Hillary av banen i et «landslide». Og hvor står i så fall Norge da? Hvordan skal vi fremme vår sak i Washington under en Trump-administrasjon?

 

Vi tror det kan være viktig for den offentlige samtalen at Lurås får anledning til å legge frem sine synspunkter. Trump betyr også mye i den norske debatten og dette er underkommunisert.

Dato: Torsdag 22. september

Tid: kl 1800

Sted: Seniorsenteret på Majorstua, Slemdalsveien 3

Påmelding: kontakt@document.no, merk: Lurås

Vi tar 100 kroner i inngangspenger til leie av lokale og honorar.