Sakset/Fra hofta

«Undertegnede er opptatt av kriminalitetsbekjempelse – og et av de viktigste enkeltstående tiltak Norge kan gjøre for å begrense kriminalitet er å begrense innvandringen. Det er derfor med undring jeg registrerer at denne faktoren er nærmest fraværende i media og blant politikere når det kappes om hvor mange asylsøkere og flyktninger Norge skal ta imot.» Det skrev politiinspektør Thomas Utne Pettersen i en mye diskutert kronikk i Haugesund avis i august.

Nå har han fått svar, og han har ikke skjønt noen ting skal vi tro politimester Hans Vik fra Sør-Vest politidistrikt hvor Utne hører hjemme. Politistatistikken fra 2005-2013 viser at kun 12 prosent av den anmeldte voldskriminaliteten i dette politidistriktet er utført av utenlandske statsborgere. Ergo tar Utne feil.

Så var det det med løgn, forbannet løgn og statistikk. Jeg sier ikke at statistikken er feil, men hva er det den viser, og hvilke spørsmål er det den svarer på. Statistikken kom i stand fordi Haugesunds varaordfører May Britt Vihovde fra Venstre ikke fikk Utnes beskrivelse av virkeligheten til å stemme med statistikken. Nå regner jeg med at hun pånytt kan sove godt. Statistikken har gitt henne rett. Eller har den det?

Hvilken virkelighet var det Utne beskrev. La meg hente opp ett av hans eksempler:

«Tre menn fra Midtøsten i politiarresten – siktet for brudd på narkotikalovgivningen. Den ene er varig utvist fra Norge pga. tidligere domfellelse for brudd på utlendingsloven og narkotikalovgivningen. Den andre fikk for noen uker siden sin andre domfellelse for ran. Den tredje har en rekke forhold på seg fra tidligere, men er blitt norsk statsborger – etter kort tid i Norge.»

Politiets statistikk viser forbrytelser begått av utlendinger. Utenlandske statsborgere. En av de tre Utne så i politiarresten var norsk statsborger, og vil i statistikken derfor ikke komme opp som utlending. For å si det sånn; Arfan Bhatti er født og oppvokst i Norge, og ingen av hans kriminelle handlinger kommer i statistikken for «utlendinger». De fleste utlendingene i politiets statistikk er svensker, men er det etterkommerne etter Emil i Lønneberget som er problemet?

I rapporten fra politimesteren står det – på siste side; «Det er en del faktorer/begrep som kompliserer kategorisering av utlendinger knyttet til kriminalitet i våre systemer: Norske statsborgere av utenlandsk opprinnelse (en skandinav kan være mørkhudet.)» No shit Einstein.  Hva var det Utne skrev?

 «I 2015 hadde undertegnede påtaleansvar for en rekke arrestanter med til sammen ca. 2.600 varetektsdøgn – 2.200 av disse døgnene var utenlandske menn.»

Bare Utne vet hva han egentlig mener med «utenlandske menn». Differensierer han mellom utenlandske statsborger og norske statsborgere, uavhengig av etnisk bakgrunn, eller vektlegger han medfødte skiferdigheter? Slik rapporten omtales blir Utne satt i skammekroken fordi den viser at «bare» 12 prosent av kriminaliteten i dette politidistriktet utføres av utlendinger. Utne vet altså ikke hva han prater om, og Venstres varaordfører og alle andre «rettroende» kan sove trygt videre.

På siste side i rapporten bekreftes imidlertid det som var Utnes hovedpoeng; «Utlendinger står for en viss overrepresentasjon når det gjelder kriminalitet i vårt distrikt og i Norge generelt.»  OK , så Utne har rett, men utlendinger er ikke så overrepresentert som han skal ha det til?

Er Utnes synd at han har beskrevet virkeligheten slik han har opplevd den, uten å ty til omskrivinger og politisk korrekte vendinger? Har han kort og godt bare formidlet det han har sett og erfart? At de aller fleste arrestantene var «utenlandske menn», menn som ved første øyekast og navnesjekk ikke uten videre kan påberope seg Harald Hårfagre som stamfar.