Nytt

Ryktene har lenge gått om at Hillary Clinton har helseproblemer. Etter hennes avbrudd under 9/11-seremonien er de umulig å avvise.

Det som er ødeleggende for henne er videoklippet som viser at bena svikter under henne.

Clintons kommunikasjonsstrategi ser også ut til bare å forsterke tvilen. Først etter all oppmerksomheten rundt hennes anfall søndag, kom melding om at legene har konstatert lungebetennelse. Men hvorfor sa de ikke det med en gang? Denne forsinkende kommunikasjonen, styrker bare mistanken om at hun har noe å skjule.

Clinton har nå avlyst møter i den nærmeste fremtid. Hun skulle vært i California for å samle inn penger. Den turen er avlyst.

Men det er ikke bare «anfallet» og helsen. Fredag kom hun med en uttalelse om Trump-supportere som «a deplorable basket». En sørgelig, eller beklagelig gruppe. Halvparten av dem var ifølge Clinton rasister, kvinnehater, islamofober, fremmedfiendtlige eller homofobe. Hele smørbrødlisten av hat og fordommer.

Selv pro-Hillary CNN og Jake Tapper spurte om dette ikke var hennes 47%-moment, dvs Mitt Romneys uttalelse i 2012, hvor han under en middag sa 47,5 % av amerikanerne var på trygd eller det offentlige. Den uttalelsen kostet Romney dyrt. At CNN i det hele tatt sammenligner Clintons «gaffe» med Romneys sier noe om at hun har store problemer. Hun har mistet bakkekontakten.

Det hjalp ikke at Clinton senere korrigerte seg selv og sa karakteristikkene ikke gjaldt så mange som halvparten. Men hun står ved at Trump appellerer til paranoia og fordommer.

Flere politikere sa at slike gruppebetegnelser nettopp er det Hillary foregir å kritisere. En slik måte å føre debatt på polariserer samtalen.

Clinton «hører» ikke at hun ved å uttale seg så krast går i samme felle som hun beskylder Trump for.