Gjesteskribent

Forberedelsen til en ny giverlandskonferanse i Brussel er i gang.  Utenriksminister Børge Brende som ikke har gitt opp håpet om en palestinsk stat, uttaler til NTB at ”utsiktene til en framforhandlet tostatsløsning er i dag små, men støtten til palestinerne må videreføres…. Selv om det i lang tid har vært stillstand i den politiske prosessen mellom partene, er det svært viktig å videreføre støtten til palestinske myndigheter og de palestinske institusjonene. Dette er giverlandsgruppens hovedoppgave. Fungerende palestinske institusjoner er en av forutsetningene for en tostatsløsning,” sier Brende til NTB.

Slik har det vært i mer enn tyve år.  De fredsforhandlingene som skulle ha vært avsluttet for et par tiår siden, er enda ikke kommet i gang fordi den palestinske part ikke vil oppfylle sin avtalte forpliktelse til å avstå fra terror og antisemittisk oppvigleri rettet mot Israel.  Bortsett fra dette, fungerer imidlertid Oslo-avtalene som en provisorisk avgrensning mellom de to partenes ansvarsområder.  Den palestinske selvstyremyndigheten forvalter eksklusivt sitt Område A hvor de fleste palestinerne bor, og de deltar i fellesforvaltningen av Område B hvor det også bor en del arabere og som er strategisk viktig for Israels selvforsvarsevne.  Område C ligger imidlertid etter avtalen under eksklusiv israelsk forvaltning.  Det er her de mye omtalte bosettingene ligger.

Ettersom årene og tiårene går og terroren fortsetter uten freds- og grenseforhandlinger slik avtalen opprinnelig var, svinner også muligheten for å komme frem til en løsning som er praktisk gjennomførbar.  Den jødiske befolkningen i de områdene som etter avtalen ligger under israelsk kontroll vokser år for år, ikke minst fordi leveforholdene for jøder utenfor Israel har blitt sterkt forverret i denne perioden slik at mange vender tilbake til fedrenes jord.

Utenriksminister Brende uttrykker bekymring over at jødene i de israelsk-kontrollerte områdene bygger stadig flere boliger for å skaffe de nye innvandrerne tak over hodet.  Men Brende vet jo hvorfor tusener av jøder forlater Europa hvert år for å komme i sikkerhet i Israel.  Hvorfor snakker han aldri med dem, men lar seg informere utelukkende av de palestinske myndighetene han finansierer og av deres støtteorganisasjoner på den ytterste venstresiden som er åpenlyst fiendtlige til Israel og jødene?

Vi forstår at utenriksministeren er i et dilemma som hans forgjengere har skapt.  Han kunne ha reddet seg ut av den palestinske fella da han tiltrådte og hadde muligheten til å legge om norsk Midtøsten-politikk, men den muligheten har han skuslet bort ved ukritisk å tråkke i sin forgjengers politiske fotspor.  Resultatet er at selv om det er åpenbart for enhver som følger med i hva som skjer i området, at ”fredsprosessen” for lengst er kommet til veis ende og det ikke lenger kan anses som rasjonelt å ”håpe på en tostatsløsning,” har den norske regjering ikke annet valg enn å gjøre som utenriksministeren kategorisk slår fast: ”Støtten til palestinerne må videreføres!

Det er en politisk smertegrense som avgjør hvor store kameler en regjering kan svelge.  I dette tilfellet kan man kanskje i noen grad beskytte seg ved å vise til at det alltid har vært bred politisk enighet om norsk Midtøsten-politikk.  Når imidlertid det vaklende regimet til Mahmoud Abbas om ikke lenge bryter sammen, og det ikke finnes annen etterfølger enn Hamas som kan påberope seg en form for demokratisk legitimitet, vil Norge og andre giverland tvinges til å ta beslutningen om endelig å avvikle den mislykkede fredsprosessen.

Vi ser for oss at ansvaret for en slik utvikling ganske ensidig vil bli lagt på Israel, – ikke fordi Israel har ansvaret, men fordi det antakelig vil bli ansett for å være det minst risikable og mest i pakt med europeisk tradisjon.

Den største faren ved den forestående utviklingen i den palestinsk-israelske konflikten vil være risikoen for økt terrorvirksomhet i Europa.  Den radikaliseringen som stadig pågår i de palestinskstyrte områdene er ikke uavhengig av utviklingen i de arabiske nærområdene hvor opprørsgrupper tilknyttet ISIL nå befinner seg bare få kilometer fra Israels grense.  Flere land har allerede åpnet for prinsippet om å betale løsepenger til terrorister.  Dette presset, som også norske myndigheter allerede merker, vil øke i årene som kommer, og særlig dersom utviklingen fører til en betydelig reduksjon i direkte bistand til islamske regimer i regionen, inkludert de palestinske.

Et norsk vedtak om å avstå fra direkte pengetilskudd som kan benyttes til finansiering av terror, vil ikke få virkning for den samlede terrorfinansieringen.  Skal man få bukt med dette problemet må all finansiering av organisasjoner som driver med eller støtter terror stanses.  Et av de mest nærliggende tiltak fra norsk side burde være å avvikle giverlandsgruppens finansiering av terror mot Israel under dekke av å støtte en fredsprosess.  Det kommer ikke til å bli fred i regionen før vestlig støtte til terror og opprør med våpen og penger opphører.  Her har Norge et ansvar og en mulighet til å vise vei.

 

Les også

-
-
-
-
-