Kunstbilde

NG.S.00658
Gustav Vigeland (1869-1943)
Bronserelieff, 173 x 382,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Adolf Gustav Thorsen, som var hans opprinnelige navn, viste tidlig et talent som treskjærer. I 1889 ble han elev av Brynjulf Bergslien, og det påfølgende år ble han assistent for Mathias Skeibrok.

I 1890 kunne han, takket være et stipendium, arbeide i Vilhelm Bissens atelier i København. og i 1893 kunne han besøke Paris og gjøre seg kjent med Auguste Rodins verker. Særlig Helvedesporten som Rodin arbeidet med fra 1880 til sin bortgang, gjorde et stort inntrykk, og inspirerte Vigeland til bronserelieffet Helvede, påbegynt i 1893 og ferdig støpt i 1897.

Det er både paralleler og grunnleggende ulikheter i Rodins og Vigelands Helveder. Rodin var sterkt inspirert av Dantes Inferno, og hans port er dessuten så å si en katalog over hans samlede verker, med referanser til både kjente og mindre kjente verk, hvorav det bare skal nevnes Tenkeren, som er sentralt plasert i øverste felt. Vigeland vokste opp i et pietistisk hjem i Mandal, hvor forestillinger om Helvede sannsynligvis var velkjente. Den sentrale sittende figur hos Vigeland, en slags parallell til Tenkeren, er i følge Vigeland selv å oppfatte som Den Onde personlig, og vi finner ingen referanser til Vigelands øvrige verker i dette relieffet.