Gjesteskribent

Vi har mange ganger kommentert nyhetsmedienes forhold til den virkelige verden. Vår konklusjon har lenge vært at det norske folk har et stor utfordring når det gjelder å forstå hva som foregår, ikke bare i Midtøsten, Europa, USA, Sverige og Danmark, men også i Norge.

Tirsdag den 30. august opplevde vi et talende eksempel på en samstemt mediefortielse av en kulturhistorisk hendelse i Oslo. Byens største jødiske menighet, Habad-menigheten Lubavitch Norge, ble overrakt en gave i form av en ny Torah-rull fra en utvandret jøde som besøkte sitt tidligere hjemland med en hærskare av familie og venner for å feire begivenheten sammen med sine norske og nordiske jødevenner.

I tradisjonell stil skjedde det med et opptog av syngende ortodokse jøder og deres norske venner som til øredøvende rytmisk musikk danset med Torah-rullen gjennom Oslos sentrumsgater frem til Grand Hotell hvor gledesfesten ble avsluttet med middag for 250 gjester og konsert med den jødiske artisten Abraham Fried. Ingenting liknende har noen gang tidligere funnet sted i Norge. Det var med andre ord en kulturhistorisk begivenhet som av et samlet mediekorps ble fullstendig fortiet. Riksmedienes kulturredaktører var opptatt av sine egne kulturtradisjoner og enset ikke hva som skjedde utenfor vinduet. Vi har gjort oss noen tanker om mulige årsaker.

Nyhetsbildet er preget av hendelser som sprer frykt blant folk. Hver natt brenner det i hovedstedene omkring oss. Biler i hopetall settes fyr på og politiet uttrykker bekymring. Dette har pågått i byer som Stockholm og København i månedsvis, og hundretalls biler er ødelagt, men politiet har ingen mistenkte, − de ser ingen sammenheng. Bilbrannene i Oslo nevnes helst ikke i mediene, men når det en sjelden gang skjer, er bildet det samme, − ingen mistenkes for å ha kunnet stå bak. Politiet er tilsynelatende i villrede, − men er de det? og er de tause mediene så uinformerte som vi får inntrykk av? Vi tror ikke det.

Vi tror medienes forsiktige taushet når det gjelder den tiltakende og organiserte kriminaliteten fra det som med en eufemisme kalles ”gjengmiljøer,” men som i virkeligheten har preg av å være muslimske militsgrupper med tilknytning til etablerte innvandrerfamilier og klaner, bunner i akkurat det samme dilemmaet som får dem til å tie om en jødisk kulturbegivenhet i Oslos gater: Virkeligheten stemmer ikke med det politisk korrekte bildet de gjennom mange år har bygget opp og investert hele sin politiske prestisje og troverdighet i. At sannheten er en annen blir for vanskelig å innrømme, − derfor snakker mediene heller om kulturbegivenheter som står deres hjerte nærmere.

Men iblant blir virkeligheten så påtrengende at man likevel må nevne hva som foregår. I de palestinske selvstyreområdene er maktkampen om lederskapet etter den aldrende ”president” Mahmoud Abbas allerede godt i gang. Fatah-lederen Abbas som nå styrer palestinerne på 11. året av den fireårsperioden han ble valgt for, kontrollerer ved hjelp av sin milits en ustoppelig strøm av internasjonal bistand på milliarder av dollar årlig.

En viktig nyhet som faktisk ble formidlet også av norske medier var at palestinske myndigheter både på Vestbredden og i Gaza på samme vis forfølger, arresterer og torturerer kritiske journalister som våger å sette et spørsmålstegn ved regimene til PLO og Hamas. Dette er akkurat de samme regimene som norske og andre vestlige myndigheter har et nært samarbeid med og som milliarder fra våre statsbudsjetter brukes til å holde ved makten.

Det er prisverdig at norske medier viderebringer slik informasjon til sine lesere. Det burde være en hovedoppgave for dem å fortelle sine betalende kunder hva deres pengebidrag til det internasjonale samfunn brukes til. Men det er ikke regelen, − det er et meget sjeldent unntak som fort synes å være glemt når trangen til å demonisere jødene igjen melder seg.

Vi tror ikke at sannheten om PLO og Hamas vil gjøre et mer varig inntrykk på våre bevilgende myndigheter og massemedier enn den har gjort hittil. Det medieskapte virkelighetsbildet er frikoplet fra sannheten. Formålet synes å være å bygge en myte om vår endeløse vilje og evne til å skape fred og velstand i verden. Til dette er det utviklet en godhets- og snillismefilosofi som skal utgjøre en ideologisk overbygning over politikernes engasjement i det internasjonale samfunn hvor hovedrollen er å stille opp med milde pengegaver der hvor muligheten for god mediedekning er til stede. Og mediene følger villig opp.

Men godhets- og snillismefilosofien viser ikke vei til fred og velstand, hverken i Midtøsten eller her hjemme. Den er en hersketeknikk som påvirker samfunnet til å godta handlinger som er til skade for freden og velstandsutviklingen. Milliardbevilgningene til ”fredsprosessen” bidrar til at kritiske røster fengsles og tortureres og velmente bistandsmidler smører korrupsjon og terror.

Vi nekter å tro at våre myndigheter og mediefolk som gjennom mytedannelse, desinformasjon og fortielser holder denne virksomheten skjult for oss, ikke er klar over hva de er med på. Dertil har det vært påtalt for mange ganger. Vi forstår at en utenriksminister og et bevilgende organ som Stortinget finner det politisk vanskelig å se denne realiteten i øynene, men den er der og går ikke bort av seg selv. Jo lenger man venter med oppryddingen desto vanskeligere blir den og desto mindre blir den politiske belønningen for å ha vist mot og handlekraft. Når Mahmoud Abbas om kort til er borte, vil det kunne virke påfallende både å endre og å opprettholde norsk Palestina-politikk. Vi undres over at dette kan være så vanskelig for noen å skjønne.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også