Tavle

Det er regionavisen Sydsvenskan som den siste uken på en forbilledlig måte har fortalt om omfanget av bilbranner i Malmø. Tallene er i norsk målestokk nesten ikke til å tro. Natt til i dag ble 10 nye biler satt i brann og natt til onsdag brant 7. Politiet har tatt i bruk helikoptre i jakten på synderne. Siden 1.juni har 80 biler brent i Sveriges tredje største by.

Malmø1

Travle dager i Malmø.

Målt i antall innbyggere kan Malmø best sammenlignes med Bergen. Hadde 80 biler blitt satt i brann i Bergen i løpet av 2 måneder hadde alle nyhetsredaksjoner sendt direkte hver natt, og AP hadde sagt det var regjeringens feil. Erna hadde gått mellom utbrente biler i sin hjemby og ristet på hodet og sagt hun har stor forståelse for at folk nå er urolige, men at regjeringen arbeider med en forskrift som pålegger bilprodusentene å gjøre bilene vanskeligere å tenne på. Helge Jordal hadde blitt intervjuet og sagt dette er det verste som har skjedd i byen siden bryggen brant i 1930, ja kanskje noen sinne, og Branns A-lag ville spilt vennskapskamp mot klubbens gamle helter for å samle inn penger til de som hadde mistet Toyotaen sin. Kanskje.

Bilbranner har ingenting med innvandrere å gjøre mener forskere. De mener det er et rop fra ungdommen om å bli sett. Å tenne på biler er en slags fest. Et slags grillparty. Ikke barbecue, men carbecue. Nå viser det seg at problemet heller egentlig ikke er så stort som man skulle forledes til å tro ved å følge med på nyhetene, mener noen.

Det er fordi det finnes tre typer løgn. Løgn, forbannet løgn og statistikk. Hittil i år er om lag 150 bilbranner anmeldt, og vi er godt over halvveis i året. I fjor brant 316 biler. Hvis årets tendens vedvarer vil statistikken vise at antall bilbranner derfor er lavere enn i fjor. Og ikke nok med det; sammenlignet med 2009 da 628 bilbranner ble anmeldt i Malmø (SEKSHUNDREOGTJUEÅTTE??!) så er antallet mer enn halvert! Det går med andre ord stadig bedre i Malmø!

Bilbränderna i Malmö minskar sedan 2009 Sedan 2009 har antalet bilbränder halverats i Malmö. Rosengård och Fosie är de stadsdelar där flest bilar brunnit de senaste åren.

Men kanskje ryker statistikken. Langtidsvarselet til YR viser fortsatt bra carbecue-vær i hvert fall ut neste uke, med mulighet for spredte perioder med falske politianmeldelser.

rosengård2

Steder i Malmø hvor det ikke lønner seg å parkere.