Flere har merket seg at NTB konsekvent omtaler Gülens islamistiske bevegelse som «religiøs» og at han er en «predikant».

Den gjengse forståelse av en predikant er Wikipedias – en person som forkynner Guds ord, det vil si holder en preken eller taler i en kristen forsamling eller under en gudstjeneste.  «Imam» bør antas innarbeidet hos selv den «gemene hop» og følgelig mer presist. Tilsvarende at nett-trollene makter å forstå at «religiøs» betyr islam i Tyrkia. Men så var det dette med islamisme da.

Gülens mål var/er islamisering av den tyrkiske nasjon; gjenopplive båndene mellom stat, religion og samfunn. Sist jeg sjekket var islamisme nettopp dette. En politisk ideologi med mål om at samfunnet skal styres i henhold til islam, ikke bare en religion som skal tros og praktiseres av muslimer, men også et politisk system og Sharia.

Det foraktete folkedypet kan kanskje tenkes å leve i lykkelig uvitenhet om at Gülen er en islamistisk iman, mer plausibelt enn uvitenhet om Tyrkernes religiøse tilknytning (nærmere hundre prosent etter folkemordet på armenerne og tvungen massedeportasjon av ditto kuffarer).

Er mandatet til NTB å formidle uhildet, klar og konsis informasjon, eller er det en etablert presedensen om at dispensasjonene deres også innbefatter pedagogisk ansvar? Tross alt, man ønsker jo ikke britiske tilstander, der demokratiet er kuppet av eldre uutdannete plebeiere. Pedagogens rolle er åpenbart å tåkelegge fakta som kan korrumpere enkle sjeler. Skjønt forklaringen kan jo også bestå i at de ukritisk oversetter andre pressebyråers publiseringer. Spørsmålet blir da om det er ingen voksne tilstede i deres redaksjon.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂