brexit

 

Storbritannia ut av EU !? Folkerøystinga viste eit fleirtal på 52 prosent for å avslutte EU-medlemskapet. Og det er det «ingen» som forstår. Journalistar, kommentatorar og politikarar Europa rundt kallar resultatet både «sjokk» og «skandale.»

Eg skal ikkje gå inn på realitetane i ei kort ytring, men uttrykke noko eg sjølv har fått merke då eg ti år sidan tok til å åtvare mot den islamske frammarsjen i Europa, og den nye religionen, multikulturalismen. Det er påfallande kor likt folkevalde, mediefolk, finansfyrstar og andre maktmenneske uttalar seg mot dei som reiser seg i protest mot «utviklinga.»

Nedsablinga av Brexit er eit nytt utslag av KKK-syndromet: konsensus, karriere og komfort. Resultatet passar ikkje for dei som sit på den grøne grein og kosar seg med makta.Til dømes EU-byråkratane, generalsekretær Jagland i Europarådet, og andre som alltid har meint at «utviklinga» i retning multikulti er bra, trass i at Europa no slingrar ut mot grøftekanten. Etablissementet har det som plomma i egget, ofte skattefritt og alltid skåna for innvandringa sine problem og baksider, utan nedslag i løn og levestandard som arbeidsfolk og middelklasse opplever, for ikkje å nemne trugsmål frå kriminalitet og utrygge grannelag som svulmande innvandring og asylindustri fører med seg. Vårt samfunnssystem og våre velferdsordningar er i fare,- og på sikt demokratiet og heile vår kultur.

ANNONSE

Difor blir det nesten komisk når ein høyrer og les nedvurderinga av folk flest i Storbritannia. Som om britane skulle vera eit uopplyst folkeferd? Det er ikkje ende på kritikken: «Det er skrekkeleg at gamle folk har stemmerett; det er skremmande at høgrepopulistar har stemmerett; det er fælt at industriarbeidarar og småkårsfolk stemmer som dei tydelegvis har gjort; ja, det var uansvarleg av Cameron å utlyse folkerøysting om eit så unødvendig tema; Brexit-folka har i praksis fått til eit statskupp; og børsen får seg ein knekk som fører til konkursar og massearbeidsløyse i fleire tiår framover; – ja, no trengs det ny folkerøysting!» Osv. osv.

Eg trur me skal vera glade for at Europa, EU og Brussel no får seg ei tenkepause.

 

Hallgrim Berg

 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629