Storbritannia ut av EU !? Folkerøystinga viste eit fleirtal på 52 prosent for å avslutte EU-medlemskapet. Og det er det «ingen» som forstår. Journalistar, kommentatorar og politikarar Europa rundt kallar resultatet både «sjokk» og «skandale.»

Eg skal ikkje gå inn på realitetane i ei kort ytring, men uttrykke noko eg sjølv har fått merke då eg ti år sidan tok til å åtvare mot den islamske frammarsjen i Europa, og den nye religionen, multikulturalismen. Det er påfallande kor likt folkevalde, mediefolk, finansfyrstar og andre maktmenneske uttalar seg mot dei som reiser seg i protest mot «utviklinga.»

Nedsablinga av Brexit er eit nytt utslag av KKK-syndromet: konsensus, karriere og komfort. Resultatet passar ikkje for dei som sit på den grøne grein og kosar seg med makta.Til dømes EU-byråkratane, generalsekretær Jagland i Europarådet, og andre som alltid har meint at «utviklinga» i retning multikulti er bra, trass i at Europa no slingrar ut mot grøftekanten. Etablissementet har det som plomma i egget, ofte skattefritt og alltid skåna for innvandringa sine problem og baksider, utan nedslag i løn og levestandard som arbeidsfolk og middelklasse opplever, for ikkje å nemne trugsmål frå kriminalitet og utrygge grannelag som svulmande innvandring og asylindustri fører med seg. Vårt samfunnssystem og våre velferdsordningar er i fare,- og på sikt demokratiet og heile vår kultur.

Difor blir det nesten komisk når ein høyrer og les nedvurderinga av folk flest i Storbritannia. Som om britane skulle vera eit uopplyst folkeferd? Det er ikkje ende på kritikken: «Det er skrekkeleg at gamle folk har stemmerett; det er skremmande at høgrepopulistar har stemmerett; det er fælt at industriarbeidarar og småkårsfolk stemmer som dei tydelegvis har gjort; ja, det var uansvarleg av Cameron å utlyse folkerøysting om eit så unødvendig tema; Brexit-folka har i praksis fått til eit statskupp; og børsen får seg ein knekk som fører til konkursar og massearbeidsløyse i fleire tiår framover; – ja, no trengs det ny folkerøysting!» Osv. osv.

Eg trur me skal vera glade for at Europa, EU og Brussel no får seg ei tenkepause.

 

Hallgrim Berg

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂