Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug har kanskje ikke verdens aller største handlingsrom i en Høyre-dominert regjering som sitter på Venstres og Kristelig Folkepartis nåde, men det lille hun har, bruker hun ganske bra.

I et intervju med VG sender innvandrings- og integreringsministeren et politisk signal som ikke er til å ta feil av:

– Utlendingsdirektoratet har gjort en ny vurdering av situasjonen i Afghanistan. De konkluderer med at det i dag ikke er noen provinser i Afghanistan som er så utrygge at ingen kan sendes tilbake dit. Derfor vil mange få avslag på søknaden om asyl, sier Listhaug til VG.

Listhaug tilføyer at personer som ikke får asyl, vil bli sendt tilbake til Afghanistan, og de returneres ikke nødvendigvis til hjemstedet, for UDI

vurderer også om søkeren vil være trygg i andre deler av Afghanistan enn akkurat det stedet vedkommende kommer fra. I så fall forventes det at søkeren reiser tilbake til et slikt område.

For å vise at hun ikke farer med tomt snakk, har ikke statsråden kommet med en tannløs programerklæring, hun har åpnet munnen idet nye kjensgjerninger kan konstateres:

De fem første månedene i år har UDI avslått nærmere 75 prosent av alle realitetsbehandlede asylsøknader fra Afghanistan.

Afghanistans president har en tid oppfordret sine borgere til ikke å dra. Nå sier Listhaug i praksis det samme: Ikke kom.

Til borgernes tause anerkjennelse. Det var på høy tid.

 

VG

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂