Stortinget bestemte i fjor høst at en del enslige mindreårige asylsøkere skal få saken vurdert på nytt. UDI antar at om lag 200 personer får lov til å søke.

De fleste som omfattes av denne ordningen er fra Afghanistan. Justis- og beredskapsdepartementet har nå åpnet for at de kan søke asyl på nytt mellom 1. februar og 2. mai.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) gjelder dette kun dem som fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018. I tillegg må de ha fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til man fyller 18 år og blitt henvist til internflukt i hjemlandet.

Søkere som ikke oppfyller vilkårene vil få søknaden avvist, opplyser UDI. For denne gruppen er det mulig å søke fra utlandet, noe som ellers ikke er mulig.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.