Et fenomen som har gjort comeback i allmenheten er klassehatet. Og det er ikke arbeiderklassens hat mot adel eller overklasse- i dag er det omvendt. En observasjon man knapt kan unngå er elitenes og meningsdannernes forakt for de klasser som ikke har akademisk cred, eller innehar «de rette stillinger» i samfunnet. For de samme eliter er det knapt noe begrep som er mer nedsettende enn «rasist». Likevel benyttes begreper som benyttet overfor andre etniske grupper ville vært grovt krenkende om de lag i samfunnet som ikke forstår elitenes ståsted- nå senest i Brexit. Norske media har utvist en rørende enighet i dette spørsmålet- og spesielt om folkets «skyld» for å ha stemt feil. Merkelig nok, dette klassehatet- for annen betegnelse er ukorrekt- er ikke gjengjeldt. De lavere lag har ikke gjort noen revolusjon, de går ikke i tog mot Versailles. Ennå. Men om arrogansen fortsetter, kan det bli et resultat. Saklig uenighet er noe alle lag tåler- nedlatenhet, derimot, vil på et tidspunkt slå tilbake på avsender.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂