Tavle

På NRK radio søndag var det et innslag om store protester mot amerikanske baser på Okinawa, som følge av en voldtekt (flere titusen deltok). NRK dekket japanernes sinne over voldtekten fra utlendinger, og deres krav om at de må vekk, nøytralt eller positivt.

Sammenlign dette med den moralske indignasjonen i NRK når europeere våger å vise sinne over seksuelle overgrep fra migranter og krav om reduksjon i folkeforflytningen.

NRK