For tredje fredag på rad arrangerte ca. ett hundre muslimer i går en offentlig protestbønn mot stengningen  av det muslimske bønnerommet ved Berlins tekniske universitet (TU) i mars.

Demonstrasjonen fant som vanlig sted foran universitetets hovedbygning, knapt to kilometer fra statsministerens kontor, og det hele dreier seg i virkeligheten om mer enn disse rommene, skriver Die Welt.

Å dømme etter personene den tyske avisen snakker med, er arrangementet en del av en kulturkamp som er i ferd med å tilspisse seg.

På den ene siden:

«Som om det ikke fantes noen moskeer i denne byen,» hveser en kvinne som sykler med stor fart i retning Tiergarten.

På den andre:

«Det er ikke tid til å gå raskt innom moskeen mellom forelesningene,» sier en student, som i likhet med de andre tilstedeværende ikke vil oppgi navnet sitt.

Bønnerommet var blitt en slags institusjon, men universitetsstyret som ble valgt i 2014, fryktet tilsynelatende at det la til rette for radikalisering, og stengte det under henvisning til skillet mellom stat og religion.

Det skillet er neppe så viktig for unge islamister som mener at livet i sin alminnelighet er en del av religionen (og ikke motsatt), og staten naturligvis med det. Før bønnerommets tid hadde opp mot 500 studenter deltatt i fellesbønn i en gymnastikksal, og etter at det ble stengt har de brukt plener og andre fellesområder.

tu-berlin-bønnedemo

Protestbønnen, hvor kvinnene må finne seg i å sitte bakerst for seg selv, må dermed antas å bli en ukentlig foreteelse, men universitetsledelsen står på sitt.

Med tanke på at mennesker med en posisjon å miste sjelden utviser noe særlig sivilt mot, og TU-ledelsen neppe er et unntak, skyldes standhaftigheten etter alt å dømme at mange nok er gått lei av at imøtekommenheten overfor en viss islam kun styrker dens kravmentalitet.

Berlin-politiets innsatsleder Dietmar Dubrau bekrefter det:

«Stemningen har vendt seg mot muslimene.»

Studenten som leder bønnen, bekrefter det også på et vis:

«Det dreier seg ikke bare om rommet, det dreier seg om agitasjon mot muslimer, slik den praktiseres av Pegida, sier Ahmed Tamin, som leder bønnen. Han er den eneste som vil oppgi navnet sitt denne ettermiddagen.

Kanskje har resignasjonen seget inn hos noen muslimer også. Politiet opplyser at det er blitt færre deltagere under demonstrasjonene.

«Predikanten» Ahmed maner muslimene til å stå sammen. Han beklaget seg over alle kvinnene som går i byen uten hijab.

«Det ergrer meg at så mange muslimer i Berlin gjør som de vil,» sier Ahmed.

Den vestlige kulturen har ikke helt mistet sitt forførende potensial. Men hardlinerne, som nok ser djevelens hånd i denne forførelsen, står sammen. De har ikke tenkt å gi seg uten kamp.

Verbal kamp, får vi håpe. Terrortrusselen er høy, og tilreisende terrorister kan ganske sikkert nære sin mordlyst også med TU-ledelsens avgjørelse. Men med 9/11 som spektakulært unntak har Tyskland hittil ikke hatt noe større problem med hjemmeavlede jihadister. Skal den statistikken holde?

 

Die Welt

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂