Nytt

Gruppefører for de danske socialmokrater, Henrik Sass Larsen, sier Danmark bør sette et tak på hvor mange asylsøkere man kan klare å integrere per år. Han anslår tallet til å ligge nærmere 1.000 enn 10.000.

Leder av Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, er begeistret og sier det så bare mangler syv stemmer på flertall i Folketinget for en ny politikk.

Danmark tok i fjor imot 21.000 asylanter.

Spriket mellom de nordiske sosialdemokratiske partier er så stort at man kan spørre om de tilhører samme bevegelse. Det er danskene som har brutt med den asylvennlige politikken. I Norge er Høyre med FrP på slep langt mer asylvennlige enn danske socialdemokrater: Norge tok 31.000 i fjor og Erna Solberg har sagt at det tallet kan Norge klare i flere år fremover.

Sass Larsen sier i et intervju med Politiken søndag at Danmark skal ta imot det antall man kan ha håp om å integrere. Hvis det er snakk om de med dårlige forutsetninger ligger tallet nærmere 1.000 enn 10.00, sier han.

 

http://www.politiko.dk/nyheder/s-profil-vil-have-maksimumgraense-for-asylansoegere