Angrepene på ambulanser, brannbiler og politibiler øker i Sverige. Nå kreves tiltak for å stanse det som ligner på krigføring mot Sverige i Sverige. Situasjonen har vært kjent i flere år, og det er en svært sen reaksjon om man ønsker å forsvare myndighet, ro og orden i eget land.

Evner svenskene å bruke sterk nok lut?

Kraven på åtgärder för att hindra stenkastning och andra angrepp på blåljuspersonal växer. Inrikesministern utesluter inte lagändringar men framhåller vikten av förebyggande åtgärder på fältet.
Senast ut är Centerledaren Annie Lööf. Hon vill bland annat kriminalisera hindrande av utryckning samt ha en ny brottsrubricering: Våld mot alarmeringstjänstpersonal, rapporterar Ekot.
Sverigedemokraterna vill se ett straff som medför minst fyra års fängelse och kommer att lägga ett förslag om att utreda ett lagförslag om detta. För icke-svenska medborgare ska utvisning dessutom ske per automatik.

—-

– Men kanske viktigaste slutsatsen från mötet var att man kan arbeta förebyggande mot den här typen av händelser och att det kan vara väldigt effektivt, säger inrikesministern och lyfter fram Räddningstjänsten Syds arbete med bland annat dörrknackning och träffar med skolelever.

Aftonbladet