Nytt

Akuttmottakene på sykhusene er direkte vitner til voldsutviklingen i samfunnet, og den er skremmende. AftenAften hadde nylig en reportasje fra Ullevål som vektla teamets profesjonalitet, og økningen i antall knivstikkinger. Økningen på akutten var på 20 prosent i året og hadde vært konstant i flere år.

Men ikke et ord fra journalisten om hvem som stikker og hvordan de stikker – feks mot halsen, som betyr at man vil drepe, ikke skade.

Politikerne forteller at utviklingen går i riktig retning. Det blir mindre kriminalitet. Folk mener det motsatte. Hvem har rett? Hvis statistikken viser feil må det finnes feilkilder.

En rapport fra Sødersykehuset i Stockholm inneholder en interessant «detalj»: 6 av ti på akutten bestemmer seg allerede der for ikke å anmelde.

Nå kan det være at noen likevel gjør det. Men vi ser for oss situasjonen: Den som blir slått ned eller knivstukket vil først og fremst ha fred og trygghet. De orker ikke ta belastningen med å møte gjerningsmannen igjen.

Men hvor pålitelig er da statistikken? Den viser uansett en stigning i knivbruk.

Gruppmisshandel vanligaste våldsformen

Södersjukhuset bedriver sedan flera år förebyggande arbete mot våld mellan människor. Bland annat för att kunna förbättra vården och behandlingen av psykiska effekter hos våldsdrabbade, men också för att minska antalet våldsskadade.

Idag presenterades studien Storstadsvåld 2. I den framgår bland annat att enskilda våldsskadade som utsatts för gruppmisshandel ökar kraftigt. 1998 var 48 procent, av de våldsskadade som sökte hjälp på Södersjukhuset, utsatta för gruppmisshandel jämfört med 59 procent i årets studie.

– Gatuvåldet är idag ett folkhälsoproblem. Vi får in fler våldsskadade än till exempel strokepatienter och hjärtinfarkter. Vissa nätter har vi upp till ett 20-tal misshandelsfall och risken att drabbas är störst under sommaren, säger Sören Carlsson Sanz, vårdchef på Södersjukhusets akutmottagning, initiativtagare till studien och författare av boken Storstadsvåld 2.

– SÖS rapport om gatuvåld är ett viktigt verktyg för att sätta fokus på människors utsatthet. Människors trygghet är ett av de mest prioriterade områden i mitt arbete. Regeringen har påbörjat arbetet med att utbilda fler poliser och stärka brottsofferkompetensen på polismyndigheter. Fler och närvarande poliser leder till en minskning av gatuvåldet, säger justitieminister Beatrice Ask (m).

– Att se kostnaden för förebyggande åtgärder som en investering istället för en utgift skulle betyda mycket i minskat mänskligt lidande. Vården av misshandlade kan komma upp i mångmiljonbelopp bara för ett enda offer, så det finns även enorma samhällsekonomiska vinster att göra, säger Sören Carlsson Sanz.

Studien i korthet

Definition gatuvåld: Studien mäter enbart våldsskadade som inte har eller har haft en parrelation med gärningsmannen.

* Sparkar som vapen har ökat från 7 procent år 2000 till 45 procent 2007.
* Drygt 6 av 10 våldsoffer bestämde sig redan på akuten för att inte göra polisanmälan.
* Antalet unga patienter i åldrarna 15-18 år som söker vård för våldsskador på grund av så kallat gatuvåld har fördubblats sedan år 2000 till 16 procent av totalt cirka 2000 fall/år.
* 7 av 10 män som sökte vård under tiden för studien var påverkade av alkohol. Den högsta promillehalten som uppmättes var 4 promille. Medianen var 1.37.
* Samtliga kvinnor som sökte vård för sina skador under tiden för studien var påverkade av alkohol. Den lägsta promillehalten som uppmättes var 0.4 medan den högsta var 2.9 promille. Medianen var 1.21.
* 15 procent av alla som söker vård på SÖS efter en misshandel är unga kvinnor och 94 procent av dessa har misshandlats av andra kvinnor.

Studien finns att hämta i sin helhet (pdf) på www.sodersjukhuset.se/press