Nytt

I debatten om britisk medlemskap i EU uttalte Storbritannias statsminister David Cameron nylig at sikkerhetssituasjonen for landet vil bli svekket hvis britene forlater unionen.

Dette lød underlig i lys av at han selv angivelig ville ha anbefalt utmelding hvis han ikke hadde fått fremforhandlet en god nok avtale med EU. Hvilken avtale kunne ha vært god nok til å sette sikkerheten på spill?

Det poenget vil uunngåelig forfølge statsministeren frem til folkeavstemningen den 23. juni. Men vel så alvorlig for Stay-leiren i kjølvannet av Camerons utspill, er det muligens at folk i etterretningsbransjen er kommet i tale – noe de ikke gjør så ofte. Og de taler ikke nødvendigvis i favør av Camerons syn på sikkerhetsspørsmålet, skriver The Telegraph.

Sir Richard Dearlove (bildet), som er tidligere sjef for den britiske utenlandsetterretningen MI6, ser betydelige fordeler og få ulemper ved en utmelding:

So far as Sir Richard is concerned, Britain’s ability to control its borders will be strengthened significantly in the event of a “Leave” vote, while the freedom the Government would have to deport extremists without interference from Brussels could be, in his opinion, “a security gain” with little apparent downside.

Dearlove advarer mot EUs intensjoner om å gi tyrkiske borgere visumfrihet til unionen:

In a speech earlier this week, Sir Richard reiterated his scepticism by taking issue with the EU’s decision to grant 75 million Turks visa-free travel, thereby increasing the threat to European countries as terrorists and criminals seek to exploit the relaxed travel measures for their own malign ends.

Han ordlegger seg i uvanlig kraftige ordelag om temaet på BBC. The Guardian siterer ham på at

«to offer visa-free access to 75 million Turks to stem the flow of migrants across the Aegean seems perverse, like storing gasoline next to the fire one is trying to extinguish.»

Storbritannia har rettsforbehold mot slike EU-avgjørelser, men Dearlove påpeker at det bare utsetter problemene for øyriket. Det gjelder også de 1,6 millioner migrantene som kom til Europa i fjor.

With 1.6 million migrants arriving in Europe in 2015, he warned that once established within the EU the new arrivals would have freedom of movement across the 28 member countries.

Dette vil etter Sir Richards oppfatning også resultere i ytterligere fremvekst av populistiske partier, og med det en sterkere polarisering, som ikke er ønskelig sett fra et sikkerhetsperspektiv.

Sir John Sawers, som også har ledet MI6, innvender at en britisk utmarsj fra EU vil oppheve adgangen til viktige databaser som britisk etterretning trenger. I etterretningskretser foretrekker man imidlertid en viss gjensidighet i informasjonsstrømmen. Man utveksler etterretning, og helst mellom land, ikke grupper av land – for hvem garanterer at vitale opplysninger ikke kommer på avveie?

This arrangement works fine when it means working with countries like France, with whom Britain has a long-standing intelligence-sharing arrangement. But it becomes less so when dealing with the EU, which represents the interests of 28 countries with widely differing security concerns, and is set to grow further with the accession of countries like Serbia and Macedonia. And herein likes the crux of the problem: no one in Britain wants to share highly classified intelligence with an organisation without guarantees that it will not fall into the wrong hands.

I sikkerhetsspørsmål gjelder altså prinsippet om at flere en to kokker resulterer i mer søl. Og er omeletten viktig nok, vil man ikke lage den med en hvilken som helst annen kokk heller.

 

The Telegraph
The Guardian