Sakset/Fra hofta

David Camerons tale i München lørdag fortjener oppmerksomhet. Hans rådgivere sa det er en av de viktigste han har holdt.

Også Nicolas Sarkozy og Angela Merkel har uttalt at flerkulturalismen er varm luft som fordamper ved kontakt med virkeligheten. Cameron gikk lenger. Han satte ord på noen fenomen som er tabu i det offisielle ordskiftet. London-korrespondenten til New York Times John F. Burns grep fatt i dem.

Bakgrunnen var lekkasjer fra Cablegate der en MI6-tjenestemann sier at ekstremismen i Storbritannia har nådd slike høyder at man kan komme til å oppleve selvmordsbombere a la 2005 i årtier fremover.

The terrifying prospect of a wave of suicide bombings by home-grown terrorists unknown to authorities was revealed today.
The problem is set to blight Britain for a generation, an MI6 officer warned in secret intelligence documents.
The Secret Intelligence Service official warned that radicalised British Muslims who undertake training will become ‘suicide operatives’ who will target innocent civilians.
..
According to the U.S. embassy’s record of the congressmen’s visit, the MI6 official told them that the UK was ‘wholly or largely dependent’ on help from the CIA and other American sources for monitoring terrorism.
And he told them that ‘the internal threat is growing more dangerous because some extremists are conducting non-lethal training without ever leaving the country.
‘Should these extremists then decide to become suicide operatives, HMG (Her Majesty’s Government) intelligence resources, eavesdropping and surveillance would be hard pressed to find them on any «radar screen».’
The document said that the officer ‘described this as a «generational» problem that will not go away anytime soon’

Cameron tok flerkulturalismen som utgangspunkt, med sin relativisme og toleranse. Det er den som gjør det mulig å la det utvikle seg parallellsamfunn der ekstremister har fritt spillerom.

“Europe needs to wake up to what is happening in our own countries,” he said. “We have to get to the root of the problem.”

Doble standarder

Cameron tok tak i fenomenet doble standarder. Det er vanligvis et argument som venstresiden har slynget mot establishment, særlig USA. Nå brukte Cameron det mot antirasismen og flerkulturalismen. Den er enøyd, og kun opptatt av når ikke-vestlige diskrimineres. Aldri omvendt.

Samme gjelder ekstremisme. Høyreekstreme europeere får umiddelbart sitt pass påskrevet, ekstreme muslimer vender man blikket bort fra.

Perhaps most controversially, he called for an end to a double standard that he said had tolerated the propagation of radical views among nonwhite groups that would be suppressed if they involved radical groups among whites.

..

Mr. Cameron continued: “We have even tolerated these segregated communities behaving in ways that run counter to our values. So when a white person holds objectionable views — racism, for example — we rightly condemn them. But when equally unacceptable views or practices have come from someone who isn’t white, we’ve been too cautious, frankly even fearful, to stand up to them.”

Disse påpekningene er politisk sprengstoff. Det politiske korrekte hegemoniet har hvilt på at slike sammenligninger var tabu. Anklagen om fordommer har kun gått den ene veien.

Slike påpekninger har inntil nå vært å finne i randsonen av det offentlige ordskiftet. De har vært bannlyst. Plutselig fremføres de av landets statsminister. Det er en politisk revolusjon. Kanskje ikke så rart at NRK ignorerte talen. Den traff dem midtskips.

De ledende mediene har fulgt samme strategi: trusselen mot det flerkulturelle kommer fra grumset i egen befolkning. Derfor må debatten kjøres i stramme tøyler. Men så kommer Cameron og sier at ekstremismen og rasismen gjelder like mye muslimene.

Det er uhørt. Cameron fant ingen forståelse blant muslimske representanter.

Muslim groups in Britain were quick to condemn the speech, among them the Muslim Council of Great Britain, a major recipient of government money for projects intended to combat extremism. Its assistant secretary general, Faisal Hanjra, said Mr. Cameron had treated Muslims “as part of the problem as opposed to part of the solution.”

A Muslim youth group, the Ramadhan Foundation, accused the prime minister of feeding “hysteria and paranoia.” Mohammed Shafiq, the group’s chief executive, said Mr. Cameron’s approach would harden the divide between Muslims and non-Muslims, “and we cannot allow that to happen.”

At det forholder seg slik Cameron påpeker er noe oppegående mennesker lenge har visst. Men det har ikke vært lov å si offentlig.

Den politiske korrekthetens klamme hånd har gjort det umulig.

Cameron talte med Angela Merkel ved sin side. Noe har skjedd i Europa, fra sveitserne stemte for minaretforbud, til Thilo Sarrazin slapp sin bok. Dette er ikke et blaff. Ledende politikere i Europas toneangivende land viser for første gang en lydhørhet for velgerne.

I Norge har dette ikke nådd mediene, eller: de saboterer det så godt de kan.

Cameron Criticizes ‘Multiculturalism’ in Britain