Kommentar

Document har utallige ganger kritisert Aftenposten for mangel på konsistens og konsekvenstenkning. Perspektiv, holdninger, premisser henger ikke ihop. De to siste dagene har avisen viet forsiden og mange sider til Paris-terrornettverket som stod bak massakrene fredag 13. november.

Aftenposten 11.05.16 ISIS terrorister flyktninger migranter 2016

Journalistene Christina Pletten, Ingeborg Moe og Tor Arne Andreassen har lest seg opp på internasjonal presse som i månedsvis har publisert omfattende dokumentasjon. Etterslepet er så stort at det er mye Aftenpostens reportere ikke får med seg. Men aller verst er det redaksjonelle grepet: Avisen gir seg til å refse PST for å ha sagt at det var høyreekstreme politiet var mest redd for i kjølvannet av den voldsomme migrasjonen, ikke islamske terrorister.

Det er å snu 180 grader og late som om man advarte i fjor sommer og høst mot at jihadister kunne skjule seg i flyktningstrømmen. Men Aftenposten har hele tiden gjort det motsatte: Den har nærmest hver eneste dag benyttet anledningen til å ivre for fri migrasjon til Europa og for Norges plikt til å delta på linje med Tyskland og Sverige. Regjeringen er hamret igjen og igjen, eller latterliggjort, for forsøk på å stanse strømmen, f.eks. over grensen i nord. Sikkerhetssituasjonen har hele tiden vært avfeid som uvesentlig eller irrelevant.

Hvorfor reagerte ikke Aftenposten da PST-sjef Benedicte Bjørnland helgen etter Paris-terroren, dvs lørdag 14 og søndag 15. november, gjentok at det ikke var behov for en ny sikkerhetsvurdering? Først mandag skiftet hun standpunkt. Da hadde hennes analysesjef Jon Hoffman Fitje fått seg til å si til NRK at terror som dette – dvs massakrer – var noe vi måtte «venne oss til». Han gikk senere tilbake på uttrykket, men i essens var dette en forklaring som politikere-politi – det er snart ikke forskjell – gjentok i flere vesteuropeiske land.

Når har det plutselig gått opp for Aftenposten at dette ikke har vært troverdig. Europa burde vært mer på vakt.

Et uttrykk heter at det er for sent å stenge stalldøra når hesten har løpt ut.

Hesten er over alle blåner.

Aftenpostens plutselige oppvåkning er ikke troverdig. Den er en del av problemet.

Hvor dypt stikker innsikten? Ikke lenger enn til uforpliktende prat.

EUs GRENSEBYRÅ, Frontex, hadde dokumenteksperter på plass på Lesbos, men ikke på Leros, dit mange av terroristene kom.

Aftenpostens reportasjer understreker med ny styrke at kampen for å tette slike smutthull må trappes opp. Sikre yttergrenser er en ufravikelig forutsetning for åpne grenser innad i Schengen-området.

Smutthull? Smutthullene er kyststrekninger store som hav og NATO-skip og norske redningsfartøy har gjort sitt for å holde dem åpne. Disse har stått klare, ikke til å avvise båtene, men til å eskortere flyktningbåtene til havn på greske øyer eller i Italia. Hvorfor retter ikke Aftenposten kritikken mot redningsinnsatsen som har garantert avsetning for smuglerne? Hvis Aftenposten mener noe med sikkerhetserkjennelsen kan man ikke unnlate å reise spørsmålet om å snu båtene. Å screene 1,1 million mennesker i løpet av noen måneder er ikke mulig.

Det vet også Aftenposten. Så hvorfor skriver de det som en stor del av leserne må vite er ren bullshit.

Trolig fordi mediene i økende grad er det som på amerikansk betegnes som fucked i hodet.

Man kan bli fucked av så mangt, men uttrykket betyr generelt at man har mistet kontakten både med virkeligheten og hvem man er.

Hvis man er mange nok kan man tro at man er fornuftig og oppegående. Andre skygger unna. Slike folk er farlige å bli assosiert med. Man vet aldri hva de finner på.

Mye tyder på at dette er en tilstand som er utbredt blant den vestlige elitene: Man sier og gjør ting som ikke bare er malplassert, men helt ko-ko. Vi snakker her om en tilstand av krig i en tilsynelatende fredstid, hvor den asymmetriske krigen nå foregår både i Afghanistan og i Europa. Har Aftenposten forsøkt å forberede oss på denne situasjonen og forklart hva den innebærer? Eller skal vi venne oss til utsiktene til et angrep med masseødeleggelsesvåpen mot sivile?

Aftenposten får både freden og krigen galt. Den gjør det umulig for muslimer å forstå vestlig tenkemåte, for det finnes ikke hode eller hale ved den. Den er schizofren. Enten det er sikkerhetspolitikk, religiøs toleranse eller identitetspolitikk. Det finnes ingen faste premisser, ingen rasjonalitet.

De er fucked. Jeg vet ikke noe bedre begrep. Det er en kulturdiagnose, født av den samme amerikanske kulturen som urbane lissom-kulturen imiterer.

For å unngå å bli fucked må du bevare en viss distanse, være cool, ikke være for narsissistisk og forstå at alertness for fare er uunnværlige egenskaper i dagens kaotiske verden.

Undervurder aldri situasjonen, tilpass deg, men ikke mist deg selv.

Jeg finner samme diagnose hos britiske Trevor Phillips, i rapporten om superdiversity og den politiske klassen som nekter å forholde seg til de enorme forandringene som skjer i Storbritannia.

Den politisk-mediale klassen lever i konstant «denial», skriver Phillips og han skriver som en fortsatt liberaler, men i økende grad bekymret for en fremtid han tror kan bli katastrofal.

Grunnen er at the upper crust ødsler den tiden vi har til å komme ajour med problemene og adressere dem på en fornuftig måte.

Også Document er liberale i Phillips’ forstand. Vi tror ikke det går an å reversere samfunnet til slik det var. Men det er forskjell på Deal with it! og å klynge seg til idealer som aldri har vært og aldri vil bli. Dette er en nostalgi som er helt på høyde med de mest reaksjonære nordmenn, som Aftenposten ville kalt dem. Det er bare en finere form for nostalgi, Ullevål hageby-typen.

Men det finnes et lag under denne pie-in-the-sky-mentaliteten, og det er ønsket om å forandre samfunnet slik at det ikke er noen vei tilbake. Dette har alt fra Thorbjørn Jagland til Thomas Hylland Eriksen formulert. Jagland vil legge inn lovbremser mot reversering og Hylland-Eriksen er presis når han sier at målet har vært at majoriteten skulle dekonstrueres.

Freedom-daniel-cohn-bendit

Foto: Røde Danny i sine glansdager i Paris i 68. Man ser tydelig aktivisten, som gjør seg til talerør. Ja, for hvem? Han er selvsikker overfor makten som i kraft å være makten er illegitim. Aktivister som Cohn Bendit har spilt en stor rolle i etterkrigs-Europa. De gav seg selv et mandat som de mente å ha fra historien. Uttrykket utenomparlamentarisk opposisjon var vårt eget. Å delta i parlamentene ble ansett som forræderi. Mange av dagens politikere har fått opplæring i denne utenomparlamentariske opposisjonen, den ligger i bunnen av mye venstreradikal tenkning også i dag.

Begge har lykkes. Folk har gitt opp. Men, og her ligger et stort men: I denne politikken ligger ganske mye destruksjonslyst gjemt. I studentrevolusjonen, flower-power og maoismen lå det en merkelig blanding av noe autoritært anti-autoritært og en romantisk flørt med nihilisme.

Den har nå møtt og fusjonert med islam og sammen dundrer de av gårde.

Jeg tror ikke Aftenpostens redaksjon aner hva de driver med.

De er fucked.

 

Toppbilde: Røde Danny, studentlederen fra Paris 1968, nå EU-parlamentariker for De Grønne. Cohn Bendit er en sjelden blanding av 60-årenes radikalisme og dagens versjon, i uanstrengt kombinasjon med EU-sentralisme. Nylig uttalte han til New York Times at det var bare bra at britene forlot EU så arbeidet med et føderalt Europa kunne skyte fart. Han mente at Europa uten problem kan ta imot 4 millioner syrere. Det var egoisme som lå bak stengte grenser og det gamle Europa med piggtråd og leire var ved å våkne til live, mente Cohn Bendit. Hvordan det er mulig å forene Jean-Claude Juncker-føderalisme og en utslettende humanisme er en gåte, men kanskje det er utslettelsen som er svaret? Cohn Bendit gikk inn for å avskaffe nasjonene. Han mente de betyr krig. Dette er den gamle utopismen på en ny måte og den er alltid vendt på det nasjonale og folket. Hvis de snakker om folket er det på vegne av det, og bare om det. Folk er egentlig dumme.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Forst-skjulte-terroristene-seg-blant-flyktningene-Sa-angrep-de-Paris-og-Brussel-8462824.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/PST-advarte-mot-hoyreekstrem-terror-mens-IS-kom-med-flyktningene-8463499.html

http://www.aftenposten.no/verden/Han-var-julenissen-som-lokket-unggutter-til-jihad-62373b.html

Les også

-
-
-
-
-