Kort

Den norske kirke opplever et ras av utmeldinger i Rogaland etter Kirkemøtets vedtak om vielsesliturgi for homofile. I noen kommuner har flere meldt seg ut på en snau måned enn i hele fjor. NRK Rogaland