Tavle

Norge ble fredag rammet av en alvorlig helikopterulykke. Et Puma-helikopter på vei til rigg i Nordsjøen havarerte. 13 mennesker omkom. Det inntrer en slags unntakstilstand. Mange mennesker er berørt, direkte og indirekte.

Document har lite å stille opp i slike situasjoner. Her kommer de etablerte medienes ressurser til sin rett. Men når sendeflaten blir nærmest 24/7 skal det noe til å fylle den på direkten. En NRK-journalist sa at han fant det utrolig at den slags skjedde i fredelige Norge anno 2016. Det lå en holdning bak: Vi er hinsides alvorlige ulykker. Er det en antagelse som deles av mange? At den slags ulykker ikke skal skje, at det er mulig å eliminere dem? Da er vi redd vi må skuffe NRK-reporteren.

Documents tanker går til de pårørende som har mistet sine kjære. En slik ulykke hvirvler opp mye og river over mange livstråder og stiller mennesker på store prøvelser.