Tavle

Norge ble fredag rammet av en alvorlig helikopterulykke. Et Puma-helikopter på vei til rigg i Nordsjøen havarerte. 13 mennesker omkom. Det inntrer en slags unntakstilstand. Mange mennesker er berørt, direkte og indirekte.

Document har lite å stille opp i slike situasjoner. Her kommer de etablerte medienes ressurser til sin rett. Men når sendeflaten blir nærmest 24/7 skal det noe til å fylle den på direkten. En NRK-journalist sa at han fant det utrolig at den slags skjedde i fredelige Norge anno 2016. Det lå en holdning bak: Vi er hinsides alvorlige ulykker. Er det en antagelse som deles av mange? At den slags ulykker ikke skal skje, at det er mulig å eliminere dem? Da er vi redd vi må skuffe NRK-reporteren.

Documents tanker går til de pårørende som har mistet sine kjære. En slik ulykke hvirvler opp mye og river over mange livstråder og stiller mennesker på store prøvelser.

Les også

Angrep på Document og HRS -
Ikke mye hjelp å få -
Medier - dagens verste -
Red.: En beklagelse -
Summertime -
Red.: Skrid langsomt frem -