Rødt, SV og mdg inviterer til et foredrag om hvordan privatisering av velferdstjenester vil senke velferdsstaten. Invitasjonen berører ikke kostnader som er en direkte følge av flyktningemottaket og bosetting av disse.

Foredraget holdes av Linn Herning som er nestleder i For Velferdsstaten.

For Velferdsstaten jobber for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Er målet at alle skal få samme økonomiske standard som i Norge? Eller skal vi dele våre goder slik at alle får det tilnærmet like dårlig som i fattige land?

 

Annonsen sto på trykk i Akers Avis Groruddalen fredag 8. april.

Annonsen sto på trykk i Akers Avis Groruddalen fredag 8. april.

For Velferdsstaten skriver på sin hjemmeside:

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger. Vi aksepterer ikke at sosiale og økonomiske forskjeller øker, at nyfattigdom vokser fram og at stadig flere støtes ut av samfunn og arbeidsliv i et land som er rikere enn noen gang tidligere i historien!

For velferdsstaten krever at den politikken som føres, også bidrar til å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt.