Feature

– Jeg tror Europa gjør det vi for øyeblikket makter, om det er nok eller ikke kan nok diskuteres, men vi må jo gjøre ting der det kommer fra for å stoppe flyktningstrømmen. Vi må prøve å gjøre ting der de kommer fra for å stoppe flyktningstrømmen. Det er det som må bli løsningen til slutt.

– Vi kan ikke ta imot hele Afrika i Europa, det går ikke, sa han.