Nytt

Den regjeringsvennlige avisen Hurriyet Daily News går ut med en liste på 23 navn med IS-medlemmer som har vært med på eller planlegger terror. Dusørene er på hele 123 millioner kroner til sammen. Det sier noe om at alarmen har gått i Ankara.

Men samtidig ordlegger Erdogan seg så brutalt at man undres på om han ikke vil bidra til å øke polariseringen og voldsnivået.

Erdogan greier nemlig ikke skille på IS og kurderne, til tross for at de er dødsfiender. Han vil ramme begge. Dermed risikerer han å øke voldsnivået.

Han foreslår nå å ta statsborgerskapet fra også de som støtter terror, ikke bar de som utfører den – de dør som regel under angrepet. Men hva vil det si å støtte terror? Det er et meget relativt begrep i Tyrkia og alle vet det. Forslaget viser at Erdogan er «on a roll», han skyr ingenting. Hensynet til utlandet betyr minimalt.

– Kanskje dør vi én etter én, men i hver fall dreper vi dem i titall, tyvetall, tredvetall. Vi må gjøre alt for å stoppe dem som støtter terror – også ta fra dem statsborgerskapet, sa Erdoğan.

Erdogan tror han er smart. Han vil ramme to fiender med ett slag. Men han risikerer at utviklingen kommer ut av kontroll. Når han angriper PKK og YPG, som kjemper mot IS inne i Syria, angriper han et helt folk, som er del av Tyrkia. Det ser ikke ut til at Tyrkia har lært av det armenske folkemordet.

is.etterlyste.tyrkia

Plutselig kommer avisene med detaljert informasjon om IS-cellene i Tyrkia. Hvorfor har ikke denne informasjonen kommet tidligere? Det later til at myndighetene vet mye om dem. Kan det skyldes at de er kjent av myndighetene og kanskje har samarbeidet tidligere?

De som har fått betegnelsen «rød» er de farligste, skriver Hurriyet Daily News.

Tre av «de militante», İlhami Balı, Mustafa Dokumacı og Yunus Durmaz, er på den røde listen, med fire millioner lire, (nær tolv millioner kroner), i dusør for hver av dem.

Avisen gir detaljert informasjon om hva som skjer i grenseområdet Gaziantep. Det viser bare at myndighetene i lang tid har visst hva som foregår, men de handler ikke før terroren rammer dem selv. Da forsøker de å rive kurderne med seg i fallet, de eneste som har kjempet mot IS.

Det henger ikke i hop og gir ikke mening, derfor blir Erdogan stadig mer isolert.

 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/tyrkia/tyrkia-utlover-milliondusoer-for-aa-fange-is-medlemmer/a/23653698/