Så har vi altså fått vår egen provinsversjon av Köln.

I Oppland har grupper av utenlandske gutter antastet unge jenter i sentrum av bygder på Toten og Hadeland – på stasjoner og offentlige transportmidler, på skolen! Altså steder man ikke kan unngå hvis man overhodet vil leve et normalt liv i disse lokalsamfunnene, som ikke er europeiske millionbyer – også midt på lyse dagen, ikke i et menneskehav på natten.

Vi har å gjøre med et opphør av en offentlig trygghet på småsteder som inntil nylig har vært nokså idylliske – ikke urbane jungeler hvor man i lang tid har vært vant til storbyproblemer. Etter noen sommerlige dagsturer med bil i områdene det er tale om, først i fotsporene til maleren Peder Balke sør for Gjøvik og siden via avstikkere til de flotte søsterkirkene på Gran, er utviklingen dessverre ikke overraskende.

Asylmottakene har ligget mye tettere i Oppland enn i Hedmark, på den andre siden av Mjøsa. Nærværet av unge menn fra Afrika og Asia på de forskjellige småstedene virket rett og slett for tungt til å kunne bæres av den sosiale teksturen som regionen besitter, og det allerede før tsunamien av mennesker brøt løs på ettersommeren i fjor. Ett og annet signal har heller ikke manglet.

Det som er hendt de unge jentene, er blitt møtt med en nær total offentlig taushet. Folk er så kuede og resignerte at de i praksis ikke er i nærheten av å kunne kalle seg et samfunn. Ingen bryr seg om ofrene. Ingen våger å vise indignasjon. Det er illevarslende.

Hva om det i stedet hadde vært noen unge hijab-jenter som var blitt tafset på av grupper av unge norske menn?

Det er opplagt at slike tildragelser ville ha avstedkommet et helvetes leven. (Det blir jo leven bare en gruppe som kaller seg Odins soldater kunngjør at de vil patruljere gatene for å forhindre tafsing.) Meningsatletene ville ha stått i kø med påtrengende orddiaré. Fra politikere, biskoper, kommentariat og talspersoner for NGO-er og interesseorganisasjoner av alle slag, ville vi ha hørt ikke bare et kor av fordømmelse, men også blitt servert oseaner av sosial, moralsk og psykologisk svada. Rasisme og fremmedfiendtlighet meg her, ekstremisme meg hist og muslimhat meg der.

Om enn vi i teorien ikke har omfavnet ideen om vestlige kvinner og ungjenter som horer ennå, behandler vi dem i praksis som annenrangs kvinner – annenrangs fordi de ikke har en innvandringsbakgrunn som assosieres med en tilbakestående, tribal seksualmoral som de lavere forventningers rasisme behandler som verneverdig. Hvor langt er skrittet fra praksis til teori?

De eneste antydningene til reaksjon på vårt distrikts-Köln, er å finne i en NTB-melding lørdag, og de kommer fra Høyres stortingsrepresentanter Mudassar Kapur og Hårek Elvenes. Kapur strekker seg helt til å bruke ordet «uakseptabelt», og setter sin lit til oppdragelse:

Politiet må fortsette å slå hardt ned på slike hendelser. Straffen må komme raskt og resolutt. Det er ikke første gang vi hører om dette, sier han.

– For det andre er det ikke jentene som må være forsiktige og endre sine vaner. Det er disse mennene som trenger å lære seg folkeskikk. Dette understreker behovet for at folk som sitter i mottak umiddelbart får en innføring i våre verdier og lover og ikke minst konsekvensene, sier Kapur til NTB.

Men hva er det som tilsier at de legger noen større vekt på informasjonen vertssamfunnet gir dem, enn på den de får av sine likemenn? Eller den de får av å observere det som nesten alltid er konsekvensfriheten?

Elvenes er i samme gate, men gir seg hen til besvergelser:

– Utlendinger som kommer til Norge skal forholde seg til norske normer og folkeskikk.

Det fascinerende ved slike uttalelser er i hvilken grad de ser bort fra erfaringen, virkeligheten, empirien. Det Elvenes i bunn og grunn sier, er at virkeligheten har å forvandle seg magisk fra noe den alltid har vært.

Kriminalstatistikk fra SSB forteller f.eks. at 17 prosent av de irakiske innvandrerne ble dømt i en norsk straffesak i tiden 2005-2008. For somaliernes vedkommende var den tilsvarende andelen 15 prosent, for afghanerne 14 prosent.

Det er ingen grunn til å tro at personer som i dag kommer til Norge fra disse landene eller andre land i regionen, har noen vesentlig mindre kriminell overrepresentasjon. Og det er ingen hemmelighet at denne gjør seg gjeldende i volds- og sedelighetssaker.

Ut fra en innsikt i statistiske og antropologiske forhold som er så elementær at selv politikere burde kjenne til dem, noe de bare unntaksvis gjør, er det altså innlysende at en invasjon av unge menn fra muslimske land med sikkerhet vil føre til flere seksualforbrytelser – i tillegg til en rekke andre problemer. Det vil bli begått mange seksualforbrytelser som aldri ville ha skjedd uten den massive tilstrømningen vi har vært vitne til.

Disse sammenhengene er til de grader banale, at man uten videre kan fastslå at den norske asylpolitikken er kriminalitetsfremkallende. Den er på en måte medvirkning til kriminalitet, om enn bare i moralsk forstand og ikke juridisk. Det er riktignok en passiv medvirkning, i mange tilfeller utvilsomt også uaktsom – men ikke desto mindre medvirkning.

Det er med andre ord en klanderverdig unnlatelsessynd ikke å motarbeide massiv tilstrømning av enda flere unge menn fra muslimske land. Det er klanderverdig selv om man forlanger at de oppfører seg ordentlig, vel vitende om at mange ikke vil gjøre det. Det hjelper ikke om mange eller de fleste er elskverdige mennesker.

Nordmennene forsømmer altfor mange, nei: nesten alle anledninger til å klandre de folkevalgte som ødelegger deres egne lokalsamfunn.

norske-jenter-skal-ikke-være-redde

Kapur har rett i én ting: Norske jenter skal ikke være redde for å gå ut.

Men det kan se ut som om han ikke ønsker særlig hardt å bekjempe årsaken til virkningen han misliker. Det å beholde dagens asylregime og samtidig mislike at asylsøkere jevnt over er mer kriminelle enn vertsbefolkningen, er himmelropende ulogisk – hva enten det skyldes galskap i mer eller mindre ideologisk form, ignoranse eller karaktersvakhet: tre egenskaper som alle er litt for plagsomt tilstede i det nye norske hus. Det ville være på høy tid å bli noe mer seriøse personer.