Hamar Arbeiderblad bringer i dag en liste over saker som politiet på Hedmarken nedprioiterer. Denne listen øker neppe folks retts- eller trygghetsfølelse.

➤ Overtrekk av konto
➤ Stikke fra bensinregning
➤ Misligholdt leie-/leasingavtale
➤ Sjekkbedrageri
➤ Hotellbedrageri
➤ Ubetalt taxi- eller restaurantregning
➤ Mindre tyverier / nasking
➤ Mindre bedragerier med salg på internett
➤ Mindre bedragerier motbanker
➤ Mindre trygdebedragerier
➤ Bedrageri under 100.000
➤ Underslag under 100.000
mindre alvorlige skattelovbrudd
➤ Mindre alvorlige trusler/sjikane
➤ Små brudd på tolloven (smugling)
➤ Mindre alvorlige brudd på vegtrafikkloven der det ikke er personskade
h-a.no