Nye digitale hjelpemidler som app’er på smarte telefoner, sms og sosiale media har glidd inn i hverdagen til svært mange. Men de er ikke bare nyttige. De kan også brukes for å samle en mobb, som Oslo 8. jan 2009, og andre utidige aktiviteter. Dette fenomenet – samling av en virtuell gruppe for felles aktivitet – omtales som smart mobb. Hvor smart det er kan diskuteres, mobb er det i alle fall.