Enkelte steder i det multikulturelle Sverige er det kultur for å angripe både brannbiler og ambulanser når de kommer for å hjelpe til i nødsituasjoner. Nå kan Aftonbladet i en artikkel opplyse at angrepene stadig blir færre, men ved artikkelens slutt kommer det frem opplysninger som forteller at situasjonen mest sannsynlig ikke er noe bedre enn før.

En annan orsak till minskningen ska vara att polisen allt oftare eskorterar räddningstjänsten.
Samtidigt påpekar Mikael Svanberg, avdelningsordförande inom Brandmännens Riksförbund, att många av medlemmarna är så vana vid hot och våld att de inte polisanmäler.

Aftonbladet