Socialdemokraterna, partiet til svenskenes statsminister Stefan Löfven, diskuterer om Sverige skal settes i en form for krisetilstand. Sverige har ingen lover for unntakstilstand i fredstid, men det diskuteres om det er mulig å sette Sverige i en tilstand som åpner for utvidede muligheter for avlytting og forhør.

Socialdemokraterna har kommet frem til at 10 000 asylsøkere i uken er uholdbart. For noen uker siden var det ennå rasistisk å diskutere volum på asylmottaket i Sverige. Realitetene siger sakte inn hos statsminister Stefan Löfven. Frykten nå er at folk skal miste troen på samfunnet. Utfordringen akkurat nå er samarbeidspartner Miljöpartiet, som går imot alle innstramninger.

Sverigedemokraternas arbeid for å redusere innvandringen nevnes ikke i Aftonbladets artikkel.

Socialdemokraternas partiledning har diskuterat att försätta Sverige i ett slags «kristillstånd» – till följd av det utökade terrorhotet och flyktingkrisen.

Enligt vad Aftonbladet erfar har partiets innersta krets kallats in flera gånger denna vecka.
– Man konstaterar att mer måste göras, säger en källa.

—-

I samtalen har bland annat möjligheten att försätta Sverige i ett slags kristillstånd funnits med.
– I ett sånt läge sätts en del av medborgarnas rättigheter åt sidan. Myndigheterna får större möjligheter att avlyssna och förhöra människor, även om det inte finns konkreta misstankar, säger en uppgiftslämnare.
Samtidigt ska farhågor ha lyfts om att ökad övervakning skulle kunna leda till en ny folklig debatt om ett «storebrorsamhälle», likt den som omgärdade FRA-lagen 2008.
Att partiledningen samlats flera gånger denna vecka förklarar Aftonbladets källor med att läget är mycket svårt för partiet, då det även handlar om att få kontroll på den pågående flyktingkrisen.
– 10 000 asylsökande i veckan är ohållbart. Vi måste genomföra rejäla åtgärder som får snabb effekt om inte medborgarna ska tappa tron på samhället. Samtidigt vet vi att alla åtgärder riskerar vårt regeringsunderlag eftersom Miljöpartiet blockerar varje åtstramning, säger en socialdemokrat.

—-

Det svenska regelverket omfattar inget ”undantagstillstånd” av det slag som nyligen infördes i Frankrike.
– Det finns ingen särskild reglering som ökar statens handlingsutrymme vid kriser i fredstid, men det finns allmänna bestämmelser i exempelvis regeringsformen som går att använda, utan att man utlyser något specifikt kristillstånd, säger Jessica Appelgren på Försvarshögskolan.