Sakset/Fra hofta

Cindy Sheehan er i Oslo og slipper til i NRK, uten motforestillinger. Hun får fortelle at Barack Obama fortsetter Bushs krigspolitikk. At eliten gir hverandre fredspriser for krigene de fører. At Obamas politikk er avskyelig. Sheehan får lov å fremstå som fredsforkjemper, uten noe spørsmål tilbake om hva slags fred det ville bli om hennes politikk ble fulgt.

Jan Guillou velter seg i samme retorikk i Aftonbladet. Man lurer på om venstresiden har lært noen siden Pol Pot. Ser man på Guillou er svaret nei. Guillou øser sin forakt ut over amerikanerne og Karzai-regjeringen, men nevner ikke alternativet med ett ord.

Den amerikanske presidenten kommer att anklagas för att ha gett upp och frivilligt förlorat ett krig. För som var och en inser kommer demokrati inte att utbryta i Afghanistan omedelbart efter de amerikanska truppernas tillbakadragande. Kvinnor kommer inte att befrias. Korruptionen och narkotikahandeln inte försvinna. Den enda goda nyheten för den afghanska befolkningen blir då att ockupationstruppernas massmördande av civila upphör.

Artikkelen ble også trykket i Klassekampen.

Nu har vi ingen orsak att kriga i Afghanistan längre