En meningsmåling fra INSA som er offentliggjort i Bild, viser at flertallet er i ferd med å glippe for regjeringens koalisjonspartnere CDU og SPD i to av de tre delstatene hvor det er valg den 13. mars.

I Baden-Württemberg får De grønne tilslutning fra 30,5 % av de spurte, mens CDU er nest størst med 30 %. SPD er nede på 16 %, mens Alternative für Deutschland (AfD) får 10 %.

I Sachsen-Anhalt er CDU størst med 30 %, men AfD er nå større enn SDP – oppslutningen om de to er henholdsvis 17 % og 16 %.

I Rheinland-Pfalz er CDU styrket, og ligger nå på 35 %. Er så dette et unntak fra regelen om at anti-systempartier vinner frem?

Ikke nødvendigvis. I en utmerket analyse (rett skal være rett) i Aftenposten, bemerker Per Kristian Haugen følgende:

Forklaringen heter Julia Klöckner. Hun er CDUs frontfigur i delstaten og har markert seg med krav om en strengere integrerings- og asylpolitikk. Dersom hun gjør et godt valg, vil signalet fra velgerne ikke være til å ta feil av.

julia-klöckner

Klöckner er som vi har sett en tøff dame, som ikke finner seg i manglende håndhilsing fra imamers side.

Det er altså politikkens tektoniske plater som er i bevegelse også i Tyskland, slik de er det over store deler av den vestlige verden, og mye av bevegelsen skyldes innvandringsspørsmålet.

Det er ellers på tide for alle å lære seg navnene på delstatene i Tyskland nå. Utviklingen i Vest-Europas folkerikeste stat får konsekvenser for oss alle, og vil i varierende grad sette det som skjer andre steder i relieff. Here goes:

bundeslaender