Kort

Halvparten av de videregående skolene i Rogaland betaler private firma for forebyggende arbeid mot attentater og gisselsituasjoner. NRK Rogaland