De som har spådd at Schibsted er på vei mot å bli et teknologiselskap, ser ut til å få rett. Inntektene i rubrikkmarkedet og digitale tjenester leverer marginer på rundt 40 prosent, mens avisene sliter. De har fortsatt volum, men tjener ikke penger.

Ser man på de fire abonnementsavisene i Schibsted, er den økonomiske utviklingen langt tøffere.

De samlede inntektene for de fire mediehusene falt med 11 prosent i 4. kvartal, papirannonser faller med 23 prosent og digitale annonseinntekter er ned 9 prosent.

Engangseffekten av «komplettabonnement» er nå borte, og samlet falt avisenes opplag med 5 prosent i fjor.

Det er kombinasjonen av negative faktorer som gjør fremtidsutsiktene dystre: Avisene er inne i en ond sirkel med nedbemanninger og synkende opplag. Mest illevarslende er fallet i digitale inntekter.

For VGs del:

Mer alarmerende er det kanskje at VG for alvor har møtt taket på digitale inntekter: De har falt med 86 millioner kroner i hele 2015, sammenlignet med 2014. 4. kvartal var fallet på 16 prosent.

VG var en gang kongen blant avisene. Toppen ble nådd i 2002, med hele 390.510 aviser daglig. Det var et fantastisk tall. Fjorten år senere har det skrumpet inn til fattigslige 112.716.

4. kvartal i fjor var VGs papiropplag på hverdager 112.716 aviser. På søndager – som tradisjonelt har vært størst – har opplaget nå falt til 101.317.

VGs opplag har med andre ord falt med over 25.000 aviser på ett år – også i 2015.

Søsteravisen Aftenposten hadde som overskrift: VG i fritt fall. Det svir.

På et eller annet tidspunkt slår de dystre utsiktene over i «flukt»: Aksjonærflukt, annonseflukt, leserflukt.

Men mest alvorlig er demotivasjon og tapet av dyktige medarbeidere. Mens Torry Pedersen ligger i direktørsjiktet til Schibsted på rundt 5 millioner, blir journalistene hans sagt opp. Slik kan man ikke lede en bedrift.

Satsingen på TV, et medium VG ikke kan, var et vanvittig prosjekt i nedgangstider.

Layoutsjef Claes Frisk spurte en gang provosert hva som var VGs «sjel». Det var i den tid man holdt til på den andre siden av Akersgata. Før man flyttet inn i glasshus. Da kontorpultene sto tett og rommene var små. Men det var i den tid avisen ble stor. Så kom suksessen, og avisen mistet grepet. Sjelen er fløyet, og det er vanskelig å finne den igjen.

Journalistene fikk egoer som popstjerner, noen av dem har sågar en bakgrunn i pop-en.

Det som mangler, er de gode ideene.

Også Aftenposten sliter. Det er tilbudet om tre ukers gratis prøveabonnement et tegn på.

Avisene burde forberede seg på overgang til digitale utgivelser. Only. Ved at de klamrer seg fast til det som var, blir det mindre av alt.

chase-money_OMTimes_bigstock-Businessman-is-losing-a-big-pi-37241503

http://www.aftenposten.no/kultur/VGs-papiropplag-og-digitalinntekter-i-fritt-fall-Og-regionavisene-tjener-nesten-ikke-penger-8363731.html

http://kampanje.com/medier/2016/02/mediehusene-taper-inntekter/