Document er ambisiøse når det gjelder hvor store og mange temaer vi ønsker å dekke. Det er både for å kompensere og balansere de øvrige mediers mangelfulle og tendensiøse dekning, men også fordi globaliseringen betyr at vi suges inn i sammenhenger som vi kort og brutalt ikke har visst noe om.

Det tar tid å forstå hvilke «loops» vi er koblet til. Enklest har det vært med innvandring. Med masseinnvandringen oppstår hele nye koblinger. Mediene interesserer seg lite for disse, men denne intetanende, enfoldige holdningen gjør at virkningene arbeider i det skjulte uten at de blir kommentert.

Bernard Lewis spådde for lenge siden at Europa kom til å bli koblet til Midtøsten. Det er nå i ferd med å skje. Det er lite snakk om Eurabia for tiden, og forklaringen er enkel: Den tar form foran våre øyne.

Bosnia: Nært, men langt unna mentalt

De mest ivrige talsmenn/kvinner for at Norge «må stille opp» og holde døren åpen også dette året, snakker konsekvent ikke om demografi, ikke om kultur og ikke om kobling til svart økonomi, tap av kontroll over egne grenser og eget territorium. Se til Sverige og du ser Norge om 5-6 år.

Krigen på Balkan og spesielt Bosnia var brutal og varte lenge. Den utspant seg i et hjørne av Europa, noen få timers flyreise unna. Den engasjerte norske medier og politikere sånn måtelig. Vi forsto ikke virkelig hvordan beleiringen av Sarajevo var, delvis fordi Norge var for involvert i det diplomatiske arbeidet gjennom Thorvald Stoltenberg, og det arbeidet lå tett opp mot Milosevic.

Syria, langt unna, men nært?

Hvorfor denne voldsomme interesse og engasjement for en krig som geografisk foregår langt unna, og som politisk ikke angår oss?

For å være mentalt sunn må man ha mentale kart som fungerer. Document vil gjerne lage slike kart. Det er en spennende oppgave og man blir aldri ferdig. Det gir en ekstra stimulans at de store mediene svikter oppgaven. Men samtidig er det et risikoelement: Grunnen til at de etablerte mediene ikke gjør det er fordi de av ideologiske grunner ikke ønsker. Deres kort er det humanitære, som tilfeldigvis også er det kortet som gir Norge en stor muslimsk befolkning på rekordtid, med alt det innebærer av problemer.

Vi skygger ikke unna den utfordringen det er å fortelle hvilke valg vi står overfor. Den gode smak og den gode tone vil at slike problemstillinger er uhørt. Enten det er trusselvurderingen til PST, eller avisenes kampanjer mot hatretorikk så handler de om å være vage på en måte som lar det stå ubesvart hvor grensene går for hva man kan si. Best å la være. Best å ikke si noe om «det du vet».

Konflikter er reelle og må dekkes

Slik kan vi ikke ha det. Dette er ikke ytringsfrihet. Document har tidligere påpekt at ytringsfrihet er ikke noe man gjør seg fortjent til. Det er ikke noe Raymond Johansen, Martin Kolberg eller Geir Lippestad utdeler til de som har oppført seg pent.

Politisk journalistikk handler om å si det som samfunnsborgerne ser er opplagte konfliktlinjer. Vi konstruerer ikke disse konfliktene. De er høyst reelle.

Hvis noen ønsker å si at de er tabu eller enda verre – ikke-eksisterende – har vi et problem. Slik kan vi ikke ha det.

Red. oppfordrer alle som setter pris på Document til å støtte oss med engangsbeløp eller faste overføringer. Det er helt nødvendig med forutsigbarhet, hvis vi skal gjøre arbeidet. Som en del har fått med seg har vi også startet opp i Danmark. Danmark står i en annen situasjon enn oss. De har kommet lenger. For Norge er det stor synergieffekt å hente i en utveksling mellom Norge og Danmark.

Vi går spennende tider i møte.

 

Bruk paypal

Du kan også donere ved å sette inn penger til følgende konto: 1503.02.49981