I et nylig avisintervju uttaler den tyske biskopkonferansens leder, kardinal Reinhard Marx, på vegne av den katolske kirken i Tyskland at «vi trenger en reduksjon i antallet flyktninger».

«Tyskland kan ikke ta imot alle nødlidende i verden,» i følge kardinalen. På spørsmål om hvor lenge Tyskland kan fortsette å vise flyktninger barmhjertighet, svarer han blant annet følgende:

Det dreier seg ikke bare om barmhjertighet, men også om fornuft. Politikken må alltid rette seg etter det som er mulig, og der finnes det utvilsomt grenser.

Det er noe paradoksalt ved at mange norske politikere er mindre opptatt av det muliges grenser enn en tysk prest.

Marx sier samtidig at enhver som setter foten på europeisk jord, må behandles anstendig, og han tar avstand fra det AfD-leder Frauke Petry nylig sa om at politiet i siste instans må ha adgang til å bruke skytevåpen for å stanse illegale grensepasseringer (29 prosent av de spurte støtter henne i en meningsmåling). Misbilligende omtaler han AfD som «menneskefiendtlig», mens han roser Angela Merkel for hennes «mot, beredskap og ansvar».

Kardinalens oppskrift på reduksjon i antallet flyktninger består ikke i å stenge grensene, men snarere å ta større ansvar for situasjonen i områdene folk flykter fra, hva enten det er i Afrika eller i Midtøsten. Eksakt hvordan har han dog ikke noe svar på.

I en ideell verden ville det ha vært bedre om kardinalen avstod fra å rangere politikere, men med tanke på hvordan store deler av geistligheten bærer seg ad i migrantspørsmålet, blir Marx’ forsiktige nyansering av den grenseløse gjestfriheten som hyppig foreskrives (på andres bekostning, kunne man legge til) mest å anse som en bitte liten motvekt.

For kirken er selv en slik prøveballong såpass kontroversiell at biskopkonferansen har funnet det nødvendig å legge ut hele intervjuet som pressemelding på sine nettsider, hvor man kan se at kardinalen for det meste holder seg innenfor godhetstyranniets politisk korrekte grenser.

kardinal-reinhard-marx
Kardinal Reinhard Marx

 

The Guardian Frankfurter Allgemeine Deutsche Bischofskonferenz