Når problemene blir for store ved skolene legges de ned. Det er situasjonen i Sverige. Ved Ross Tensta gymnasium i Stockholm har det vært bråk, krenkelser og kaos. Nå legges skolen ned.

Problemen på Ross Tensta gymnasium är för allvarliga och omfattande. Stockholms stad har stoppat intaget och lägger ned skolan.

—-
Det handlar enligt Skolinspektionen om kaosartade lektioner, frånvaro, kränkningar och uteblivet stöd till behövande elever.
Men skolan läggs i stället ned.

Aftonbladet