Nytt

Systembolaget legger ned sitt utsalg i Tensta i Stockholm på grunn av sviktende kundegrunnlag og utrygghet på arbeidsplassen. Ole-Jörgen Persson, som er Moderaternas gruppeleder i Spånga-Tensta er kritisk til beslutningen.

Systembolaget avser lägga ned sin verksamhet i Tensta Centrum på Järvafältet i Stockholm med hänvisning till bristande kundunderlag och otrygghet på arbetsplatsen. Moderaternas gruppledare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta i Stockholm, Ole-Jörgen Persson, är kritisk till Systembolagets beslut och värdjar till dem att tänka om.

– Det pågår ett aktivt trygghetsskapande arbete i Tensta, och Systembolagets butik är en viktig kugge i att upprätthålla Tensta centrum som ett levande och aktivt ytterstadscenter. Systembolagets beslut om att lägga ned sin verksamhet i Tensta centrum är därför olyckligt och ett hårt slag mot de krafter som försöker göra Tensta centrum till ett levande ytterstadscentrum, säger Moderaternas gruppledare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta Ole-Jörgen Persson (M).

http://moderaterna.net/blog/2012/06/20/ole-jorgen-persson-m-fel-beslut-av-systembolaget-drar-sig-ur-tensta-centrum/