Swedbank stenger kontoene til Fria Tider under henvisning til at det er umulig å kontrollere hvor pengene kommer fra. Bankens advokater viser til bestemmelser om hvitvasking og terror. Fria Tider får pengene fra sine lesere og det er selvsagt umulig for redaksjonen å vite hvor hver enkelts penger kommer fra.

Fria Tider og hovedpersonen bak, Widar Nord, har hatt et kundeforhold til Swedbank i 20 år. Det burde gi et visst grunnlag for å vurdere kundens troverdighet.

Reglene om hvitvasking og terrorfinansiering er ikke ment å brukes til å knekte ytringsfriheten, men hvis bankene vil og domstolene ikke har innsigelser, kan de brukes på den måten. I USA har aktivister gått løs på Mastercard og Visa for at de skal nekte kritiske medier å benytte seg av deres tjenester. I woke- og cancel-kulturens kjølvann er listen lav for å nekte noen elementære finansielle tjenester.

Først sørget reklamebyråer og Googles Adsense for at alternative medier mistet inntektsmuligheter. Da hadde de bare egne lesere å falle tilbake på. Ved å frata dem bankkonto har banken i realiteten strupt presse- og ytringsfriheten.

Den 29 september 2020 utkom Stockholms tingsrätt och rådmannen Anna Flodin med ett beslut om att Swedbank gjort rätt när banken, först låste Fria Tiders (FT) ägares konto för utlandsbetalningar, och sedan sade upp det. Dagen efter beslutet stängde banken slutgiftigt kontot med hänvisning till att de inte kunnat säkerställa om FT utför penningtvätt eller finansierar terrorism.

Som kjent går det ikke an å bevise en negativ: Hvis en påstand er drøy nok og savner grunnlag, er det umulig å bevise at den ikke stemmer. Det vet selvsagt banken. Journalisten fra Newsvoice.se intervjuer en av advokatene som fører deres sak, Anders Malm. Han påstår at han aldri har hørt om, enn si lest Fria Tider. Samtalen forløper som den rene absurditet.

Du har varit involverad i detta ärende hela vägen fram till beslut av tingsrätten och har fortfarande inte kännedom om vilken verksamhet de driver?

”Kärnan i målet är att banken inte anser sig ha tillräcklig kännedom.”

Du som advokat har inte heller det? Du vet ju inte vad Fria Tider är.

(Anders Malm menar att FT skulle uppgett detta i tingsrättens mål.)

Det kan inte vara så att banken haft ”för god” kundkännedom? Att det är raka motsatsen?

Efter 6 sekunders tystnad:  ”Jag ber att få hänvisa till vad banken framfört i målet.”

Styreleder for Swedbank er tidligere statsminister for sossarna, Göran Persson. Han ble hentet inn for å rydde opp og gi banken et bedre renommé.

Swedbank har fått milliardbøter for hvitvasking selv og Fria Tider har skrevet om banken hvor de er kunde.

At en dommer i tingretten går god for stengning av konto reiser spørsmålet om Sverige kan kalles en rettsstat.

Rådmannen som ga banken rett, Anna Martina Flodin, er tidligere kritisert av Fria Tider for å la voldtektsmenn få bli i Sverige.

Ali Nour Abdelkarim Ali ”saknar anknytning till Somalia och att det är farligt för honom att återvända dit.”

Christian Sam ”kommer från Sierra Leone och har beskrivit sin barndom där som svår”. Hon hänvisar sen till olika mindre besvär och avslutar med att det ”innebär att dessa humanitära hänsyn består.”

Det kan være at hun også har en høne å plukke med Fria Tider.

 

 

Swedbank stänger Fria Tiders bankkonton – Pressfriheten under attack

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.