Gjesteskribent

Nå innrømmer til og med EU-embedsmenn at mange – eller snarere de fleste – av dem vi har omtalt som «flyktninger», ikke er flyktninger. De er økonomiske migranter uten større rett til å bli europeiske borgere enn noen som helst andre i verden.

douglas-murray-københavn
Douglas Murray

Selv EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans bemerket dette i uken som gikk. Hans estimat er at minst 60 % av menneskene som er kommet hit, er økonomiske migranter som ikke burde være her. De kommer fra nordafrikanske land som Marokko og Tunisia. Som han sa til nederlandsk fjernsyn:

Dette er personer som man kan gå ut fra ikke har noen grunn til å søke om flyktningestatus.

Svenske myndigheter innser det samme, og sier at så mange som 80.000 av de hovedsakelig unge mennene som bare det siste året har dratt til Sverige som «flyktninger», slett ikke er dét.

Nå gjør politikere og myndighetspersoner et av sine sedvanlige forsøk på å gjøre seg populære blant folk, ved å snakke om at de kan bli nødt til å deportere disse menneskene. Men de kommer ikke til å gjøre det, vil de vel? Er det noen som oppriktig tror at svenske myndigheter nå forbereder seg på å deportere 80.000 falske asylsøkere fra landet?

La oss anta at den andelen på 60 % også gjelder for Tyskland, dvs. at 60 % av menneskene som bare i løpet av det siste året er kommet til landet, ikke skulle ha vært der. Gitt at Tyskland har tatt imot mer enn én million mennesker de siste tolv månedene, kommer det nå til å bli deportert så mange som tre kvart million falske asylsøkere fra landet? Selvsagt ikke. De kommer ikke til å prøve engang. Alle i Europa vet dette. Det vet også alle utenfor Europa som følger med på det som skjer og vurderer mulighetene for noe slikt.

Alle på planeten vet nå at de lederne Europa har i øyeblikket, enten mangler viljen eller evnen til å håndheve sine egne lover. Så det vil komme flere mennesker i året som kommer, såvel som året etter, og året etter det igjen. Og alle vet at bare du kommer deg inn, så blir du innenfor. Hvis det forholdt seg annerledes, ville Sverige, Tyskland og andre stater kontinentet over nå ha forberedt seg på å sende hundretusener av mennesker ut av Europa og tilbake til deres respektive hjemland. Men de gjør ikke det.

Så antall ankomster vil øke, politikerne vil fortsette å posere, og folkene i Europa vil med rette bli mer og mer rasende over den kjensgjerning at verdensdelen er i ferd med å bli tatt fra dem. Til slutt vil kanskje til og med de uavlatelige skremmebildene av «ytre høyre» miste sin virkning. Fremtiden ser ikke lys ut, er jeg redd.

Men i det minste hørte vi alle sammen på Benedict Cumberbatch.

 

Opprinnelig i The Spectator den 30. januar 2016.